Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Niepełnosprawni > Olimpiada dla niepełnosprawnych

XIX OLIMPIADA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO

            Caritas Diecezji Rzeszowskiej w dniu 7 września 2017 poprzez Centrum dla Osób Niepełnosprawnych i Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul Lubelskiej w Rzeszowie pod kierunkiem Krzysztofa Barana przy współpracy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Szkolnych Kół Caritas z II, III i IX  Liceum i ZSE i ZSG z Rzeszowa zorganizowała sportowe wzmagania dla niepełnosprawnych z Podkarpacia.

Tegoroczna Olimpiada rozpoczęła się uroczystą Eucharystią w Kościele Garnizonowym, której przewodniczył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Pasterza powitała inicjatorka tych szczególnych spotkań Teresa Gajdek. W homilii Ks. Biskup, nawiązując do Ewangelii mówił m.in. „że św. Piotr zaufał Panu Jezusowi nauczającemu z łodzi i zarzucił sieć na obfity połów”. Kaznodzieja stwierdził: „ile człowiek może zrobić jeśli uwierzy i zaufa! Warto zawierzyć zwłaszcza gdy jesteśmy słabi i ułomni”. Następnie ks.Biskup nawiązał do patrona roku św. Brata Alberta, który sam będąc niepełnosprawnym pomagał innym.

Po Mszy św. uczestnicy Olimpiady: mieszkańcy DPS, ŚDŚ, WTZ, Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych i Szkolnych Ośrodków Wychowawczych oraz Placówek Specjalistycznych przeszli na Stadion Wojskowy Podhalańczyk. Gośćmi Olimpiady byli m.in. Poseł Wojciech Buczak, Wicemarszałek województwa Stanisław Kruczek, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Dyrektor PFRON Maciej Szymański, Dyrektor ROPS Jerzy Jęczmienionka, Dyrektor MOPS Jacek Gołubowicz, oraz przedstawiciela Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

Uczestnicy rozgrywek sportowych, które kolejny raz prowadzili członkowie TKKF z jego Prezesem Mieczysławem Doskoczem zostali ugoszczeni wojskowa grochówką i wodą „Alfred” z Chmielnik Zdrój. Na zakończenie każdy Zespół otrzymał okolicznościowy dyplom z rąk Dyrektora Caritas ks.Stanisława Słowika, a wszystkim uczestnikom organizatorzy wręczyli pamiątkowe medale.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/virtual/c/caritas-rzeszow/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 15

Olimpiada dla Niepełnosprawnych w Rz-wie