Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Jasełka w WTZ Caritas w Ropczycach

Jasełka w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez diecezjalną Caritas w Ropczycach dla 60 osób niepełnosprawnych zorganizowały 10 stycznia br. noworoczne spotkanie połączone z prezentacją jasełek. Wszystkich zgromadzonych powitała kierownik placówki Urszula Rymut.

Gośćmi byli m.in.: biskup rzeszowski Jan Wątroba, dyrektorzy Caritas – ks. Stanisław Słowik i ks. Władysław Jagustyn, duszpasterz placówki – miejscowy proboszcz ks. Stanisław Mazur, starosta ropczycko-sędziszowski Witold Darłak, burmistrz Bolesław Bujak, dyrektor  PFRON Maciej Szymański oraz przedstawiciele gmin, z których pochodzą niepełnosprawni i ich rodzice oraz reprezentanci placówek dla niepełnosprawnych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Występy na scenie to nie tylko nauka tekstów na pamięć. Jest to również okazja do rozwijania kreatywności, przekraczania własnych barier i lęków, wzmacniania poczucia własnej wartości i pewności siebie uczestników WTZ.

Na zakończenie Pasterz kościoła rzeszowskiego podziękował wszystkim, którzy pomagają w prowadzeniu Warsztatów a artystom za piękna prezentację i życzył błogosławionych owoców działalności w rozpoczętym roku.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/virtual/c/caritas-rzeszow/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 15

Jasełka WTZ Ropczyce