Home > Akcje > Dzieci > Biskup rzeszowski na zimowisku w Myczkowcach

W czwartek 1 lutego 2018 r. Biskup rzeszowski Jan Wątroba odwiedził dzieci odpoczywające podczas ferii w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. W zimowym wypoczynku wzięło udział 125 dzieci z trzech dekanatów Diecezji Rzeszowskiej: Frysztak, Czudec, Nowy Żmigród oraz dzieci z Kałusza na Ukrainie. Biskupowi towarzyszył ks. Władysław Jagustyn, wicedyrektor Caritas i s.Agata Jakiela, sekretarz Caritas. Gości powitał dyrektor placówki ks. Bogdan Janik.

Kierownik turnusu – Jan Lewandowski przedstawił liczne atrakcje turnusu, mimo iż brakowało śniegu,: konkurs wiedzy religijnej, plastyczny, sportowy, muzyczny. Z dziećmi spotkał się przewodnik beskidzki, który zaprezentował najbardziej znane gatunki zwierząt i roślin występujących w Bieszczadach, natomiast pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej z Rzeszowa, poprowadzili lekcję historii pt. „Drogi do niepodległości” w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.  Duchową opieką objął dzieci kapelan – ks. Stanisław Szczepanik.

 

 

 

 

Z tej okazji dzieci z Kałusza z Ukrainy przygotowały występ muzyczny, grając na różnych instrumentach, natomiast uczestnicy I turnusu zimowiska  przygotowali jasełkowy montaż słowo – muzyczny zatytułowany: „Dobro zawsze zwycięża”.

 

 

 

 

Biskup zabierając głos podziękował wszystkim, którzy ten odpoczynek zorganizowali i w niego się włączyli. Błogosławieństwo biskupa i wręczenie wychowawcom – wolontariuszom pamiątkowych książek zakończyło miłe spotkanie w auli Ośrodka.

 

 

 

 

I Zimowisko 18 002
I Zimowisko 18 006
I Zimowisko 18 005
I Zimowisko 18 004
I Zimowisko 18 003
I Zimowisko 18 010
I Zimowisko 18 013
I Zimowisko 18 012
I Zimowisko 18 007
I Zimowisko 18 011
I Zimowisko 18 009
I Zimowisko 18 008
I Zimowisko 18 017
I Zimowisko 18 018
I Zimowisko 18 020
I Zimowisko 18 019
I Zimowisko 18 015
I Zimowisko 18 016
I Zimowisko 18 021
I Zimowisko 18 023
I Zimowisko 18 024
I Zimowisko 18 027
I Zimowisko 18 025
I Zimowisko 18 022
I Zimowisko 18 033
I Zimowisko 18 034
I Zimowisko 18 032
I Zimowisko 18 031
I Zimowisko 18 028
I Zimowisko 18 029
I Zimowisko 18 030
I Zimowisko 18 037
I Zimowisko 18 040
I Zimowisko 18 041
I Zimowisko 18 036
I Zimowisko 18 035
I Zimowisko 18 038
I Zimowisko 18 039
I Zimowisko 18 065
I Zimowisko 18 061
I Zimowisko 18 049
I Zimowisko 18 064
I Zimowisko 18 062
I Zimowisko 18 063
I Zimowisko 18 059
I Zimowisko 18 058
I Zimowisko 18 060
I Zimowisko 18 057
I Zimowisko 18 056
I Zimowisko 18 055
I Zimowisko 18 054
I Zimowisko 18 053
I Zimowisko 18 052
I Zimowisko 18 050
I Zimowisko 18 051
I Zimowisko 18 066
I Zimowisko 18 068
I Zimowisko 18 069
I Zimowisko 18 067