Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Dzieci > Biskup rzeszowski na zimowisku w Myczkowcach

W czwartek 1 lutego 2018 r. Biskup rzeszowski Jan Wątroba odwiedził dzieci odpoczywające podczas ferii w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. W zimowym wypoczynku wzięło udział 125 dzieci z trzech dekanatów Diecezji Rzeszowskiej: Frysztak, Czudec, Nowy Żmigród oraz dzieci z Kałusza na Ukrainie. Biskupowi towarzyszył ks. Władysław Jagustyn, wicedyrektor Caritas i s.Agata Jakiela, sekretarz Caritas. Gości powitał dyrektor placówki ks. Bogdan Janik.

Kierownik turnusu – Jan Lewandowski przedstawił liczne atrakcje turnusu, mimo iż brakowało śniegu,: konkurs wiedzy religijnej, plastyczny, sportowy, muzyczny. Z dziećmi spotkał się przewodnik beskidzki, który zaprezentował najbardziej znane gatunki zwierząt i roślin występujących w Bieszczadach, natomiast pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej z Rzeszowa, poprowadzili lekcję historii pt. „Drogi do niepodległości” w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.  Duchową opieką objął dzieci kapelan – ks. Stanisław Szczepanik.

 

 

 

 

Z tej okazji dzieci z Kałusza z Ukrainy przygotowały występ muzyczny, grając na różnych instrumentach, natomiast uczestnicy I turnusu zimowiska  przygotowali jasełkowy montaż słowo – muzyczny zatytułowany: „Dobro zawsze zwycięża”.

 

 

 

 

Biskup zabierając głos podziękował wszystkim, którzy ten odpoczynek zorganizowali i w niego się włączyli. Błogosławieństwo biskupa i wręczenie wychowawcom – wolontariuszom pamiątkowych książek zakończyło miłe spotkanie w auli Ośrodka.

 

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/virtual/c/caritas-rzeszow/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 15

I turnus zimowiska