Home > Akcje > Dzień Chorego w Centrum Medycznym Mrukmed

Biskup Rzeszowski nawiedza Centrum Medyczne MRUKMED

W dniu 14 lutego w Środę Popielcową  biskup Jan Wątroba nawiedził Centrum Medyczne Mrukmed przy ul. Langiewicza 61 w Rzeszowie. Biskupowi towarzyszył Dyrektor Caritas ks. Stanisław Słowik.

Centrum Medyczne MRUKMED w Rzeszowie koncentruje się na diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych. W holu Centrum zgromadzili się pacjenci dnia dzisiejszego, personel oraz goście, m.in. dyrektor  Narodowego Funduszu Zdrowia  Robert Bugaj. Witając wszystkich dyrektor placówki Andrzej Mruk powiedział, że rocznie w Polsce rejestruje się ok. 160 tys. przypadków choroby onkologicznej.  Następnie powiedział o wielkiej roli wiary i modlitwy w kontekście tej choroby. Lekarze leczą ciało, ale dzięki wierze i modlitwie możemy leczyć duszę.

Biskup  przewodniczył wspólnej modlitwie i przed udzieleniem błogosławieństwa powiedział: Wyrażam radość ze spotkania i dziękuje za zespół ludzi z sercem na dłoni. Nawiązując do dnia  powiedział o kruchości ludzkiego życia. W kontekście, że czasem informacja o chorobie brzmi jak wyrok;  Jezus przez mękę stał się prochem, ale Zmartwychwstał i to jest nadzieja…

Mrukmed 021
Mrukmed 010
Mrukmed 005
Mrukmed 004
Mrukmed 003
Mrukmed 002
Mrukmed 017
Mrukmed 008
Mrukmed 014
Mrukmed 013
Mrukmed 007
Mrukmed 012
Mrukmed 011
Mrukmed 001
Mrukmed 009