Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > I seria rekolekcji dla członków PZC

 

 

 

 

 

„Święty Józef żył w bliskości Chrystusa i był posłuszny natchnieniom Ducha Świętego”

W dniach 23 – 25 lutego br. w Ośrodku Caritas w Myczkowcach odbywały się wielkopostne rekolekcje dla członków Parafialnych Zespołów Caritas, które prowadził ks. prałat dr Ireneusz Folcik. W tych duchowych ćwiczeniach brało udział 201 osób z 13 dekanatów diecezji: Boguchwała, Czudec, Dębowiec, Jasło Wschód, Jasło Zachód, Nowy Żmigród, Rzeszów Fara, Rzeszów Południe, Rzeszów Katedra, Rzeszów Wschód, Rzeszów Zachód, Strzyżów i Tyczyn. Konferencje i homilie dotyczyły charytatywnej działalności Kościoła i były oparte na bogactwie św. Józefa jak również nawiązywały do roku duszpasterskiego, który przeżywamy pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym”

Kaznodzieja na początek przypomniał wszystkim, że: „Kościół zaprasza nas do pracy w Wielkim Poście podpowiadając jakby takie trzy kierunki: modlitwa, jałmużna i post. Modlitwa jako wyraz miłości Boga –  znaleźć czas i poprawić jakość relacji z Bogiem, Jałmużna jako wyraz miłości bliźniego – zauważyć potrzebę, zastanowić się jak można pomóc – i Post jako wyraz miłości siebie – czynić więcej niż wymaga obowiązek, zrezygnować z przyjemności jako świadectwo opanowaniu siebie, walczyć ze złem, zaczynać na nowo każdego dnia”.

W sobotę do uczestników rekolekcji przybył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, któremu towarzyszył dziekan ks. Władysław Jagustyn. Arcypasterz celebrował Eucharystię podczas której podziękował członkom PZC za ofiarną charytatywna służbę, z którą spotyka się podczas kanonicznych wizytacji w parafiach. Miłosierdzie jest tym co uwiarygadnia Kościół, mówił biskup. Podkreślając rolę rekolekcji pasterz stwierdził: Trzeba być samemu wypełnionym, by przekazywać innym…

 

 

 

 

 

 

 

Stałą praktyką rekolekcyjnego pobytu w Myczkowcach są spotkania o wymiarze praktycznym prowadzone przez dyrektora CDR ks. Stanisława Słowika.  Spotkaniom tym towarzyszyła ożywiona dyskusja i dzielenie się metodami pomagania.

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę Mszy świętej ze szczególnym wspomnieniem Dnia modlitw, postu i solidarności z misjonarzami  przewodniczył ks. Roman Czenczek, wieloletni misjonarz.

 

 

 

 

 

Nabożeństwo Gorzkich Żali zakończyło bardzo pożyteczne dni formacyjne.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/virtual/c/caritas-rzeszow/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 15

I seria rekol PZC