Home > Akcje > Pielgrzymka Caritas do Łagiewnik

XV Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas

Pod hasłem „Bóg złożył w moje ręce talenty i nie wolno mi ich marnować”, pochodzącym z rachunku sumienia pielęgniarki, opracowanym przez Służebnicę Bożą Hannę Chrzanowską, odbyła się w sobotę 14 kwietnia br. XV Ogólnopolska Pielgrzymka Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Tradycyjnie już pracownicy i wolontariusze Caritas z całego kraju pielgrzymują do Łagiewnik na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia. Uczestniczyło w niej ok. 2300 pątników. Z diecezji Rzeszowskiej co najmniej 250 osób – pracowników placówek, wolontariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Pracownikom i wolontariuszom towarzyszyło 5 kapłanów.

 

 

 

 

 

W ramach spotkania dorośli pracownicy i wolontariusze Caritas wysłuchali konferencji o Hannie Chrzanowskiej, wygłoszonej przez Nelę Łabińską z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych. Prelegentka mówiła m.in.: Hanna nie miała do dyspozycji osiągnięć techniki, jakie są dzisiaj. Miała tylko swoje ręce, serce, pomysły i Bożą łaskę. Efekt jest taki, że pozostawiła po sobie ślad piękna, a cud miłosierdzia wciąż z niej promieniuje. Hanna Chrzanowska, która już za dwa tygodnie zostanie ogłoszona błogosławioną. stworzyła również Rachunek Sumienia Pielęgniarek, który jest aktualny i dziś.

Młodsi, zrzeszeni w Szkolnych Kołach Caritas, w tym samym czasie obejrzeli w auli św. Jana Pawła II pantomimę o Hannie Chrzanowskiej, przygotowaną przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Krakowie. Następnie wzięli udział w warsztatach ekologicznych.

 

 

 

 

 

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, abpa Marka Jędraszewskiego. Obecny był również honorowy kustosz łagiewnickiego sanktuarium bp Jan Zając. Homilię wygłosił bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. „Ewangeliczna miarą wielkości człowieka jest miara służby bliźniemu, który potrzebuje pomocy” – mówił hierarcha, podkreślając, że z każdym, kto potrzebuje pomocy, utożsamia się sam Jezus. Powiedział także: „Przez wasze talenty i waszą służbę dajecie światu świadectwo, że Bóg jest miłosierny”. Podziękował również uczestnikom XV Pielgrzymki Caritas za wrażliwe serca, za pomocne dłonie, za oczy, które widzą nie tylko potrzeby własne ale i potrzeby innych, za uszy, które słyszą nawet prośby niewypowiedziane i za nogi w butach wyczynowych. Niech wasze świadectwo przymnaża światu prawdziwych apostołów miłosierdzia.

Na zakończenie Eucharystii arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział: „Życzę wam, aby przy wszystkich wielkich i małych, a częstokroć niedostrzeganych dziełach miłosierdzia, jakie pełnicie, towarzyszyło wam przekonanie: idziemy z Chrystusem, idziemy za Nim do domu Ojca bogatego w miłosierdzie, idziemy pełni radości”.

 

 

 

 

 

Posiłek w podcieniach bazyliki a następnie program integracyjny – animacje muzyczne wypełniły czas przed Koronką do Miłosierdzia Bożego, która była ostatnim punktem owocnego  programu  pielgrzymki.

Pielgrzymka do Lagiewnik 001
Pielgrzymka do Lagiewnik 002
Pielgrzymka do Lagiewnik 003
Pielgrzymka do Lagiewnik 007
Pielgrzymka do Lagiewnik 005
Pielgrzymka do Lagiewnik 004
Pielgrzymka do Lagiewnik 009
Pielgrzymka do Lagiewnik 011
Pielgrzymka do Lagiewnik 013
Pielgrzymka do Lagiewnik 014
Pielgrzymka do Lagiewnik 015
Pielgrzymka do Lagiewnik 016
Pielgrzymka do Lagiewnik 017
Pielgrzymka do Lagiewnik 012
Pielgrzymka do Lagiewnik 019
Pielgrzymka do Lagiewnik 020
Pielgrzymka do Lagiewnik 021
Pielgrzymka do Lagiewnik 025
Pielgrzymka do Lagiewnik 024
Pielgrzymka do Lagiewnik 023
Pielgrzymka do Lagiewnik 022
Pielgrzymka do Lagiewnik 026
Pielgrzymka do Lagiewnik 027
Pielgrzymka do Lagiewnik 029
Pielgrzymka do Lagiewnik 028
Pielgrzymka do Lagiewnik 031
Pielgrzymka do Lagiewnik 030
Pielgrzymka do Lagiewnik 033
Pielgrzymka do Lagiewnik 032
Pielgrzymka do Lagiewnik 034
Pielgrzymka do Lagiewnik 035