Banner Unia Europejska
Home > Akcje > I turnus kolonii

W dniach 7-16 lipca 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach odbył się pierwszy turnus kolonii dla dzieci z Diecezji Rzeszowskiej. W letnim wypoczynku wzięło udział 110 dzieci, głównie z okolic Jasła, Sokołowa Małopolskiego oraz Wielopola Skrzyńskiego. Opiekę nad dziećmi pełniło 10 wychowawców – wolontariuszy. Kierownikiem turnusu była Krystyna Ostrowska, kapelanem ks. Krzysztof Cieśla.

Podczas kolonii realizowany był projekt „Kto ty jesteś? Polak mały. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany w ramach Programu FIO – Konkurs FIO 2018.

Zajęcia odbywały się w pięciu blokach tematycznych:

  • Pierwszy zatytułowany „Mocny Polak Mały” polegał na treningu kompetencji społecznych i kształtowaniu kompetencji obywatelskich poprzez spotkania w grupach oraz rozmaite gry i zabawy integracyjne.
  • Drugi blok tematyczny „Zdrowy Polak Mały” realizowany był w formie rozgrywek sportowych oraz wycieczek pieszych i wyjazdowych.
  • Trzeci blok to „Twórczy Polak Mały”, dotyczył on zajęć warsztatowych i artystycznych.
  • Czwarty punkt programu zatytułowany „Odpowiedzialny Polak Mały”, dotyczył zajęć edukacyjnych o zasadach postępowania warunkującego bezpieczeństwo własne oraz innych.
  • Piąte, ostatnie zadanie w ramach programu nosiło nazwę „Świadomy Mądry Polak Mały”, a dotyczyło edukacji historyczno – patriotycznej, szczególnie powiązana w tym roku z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości, a nosiła nazwę „Droga do Niepodległości”.

Partnerem przedsięwzięcia jest m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Pożarna i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.”

Podczas kolonii dzieci korzystały także z atrakcji Ośrodka: odwiedzały Ogród Biblijny, Centrum Kultury Ekumenicznej, Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 oraz zwierzyniec . Koloniści mieli także okazję pod czujnym okiem instruktorów sprawdzić się podczas jazdy konnej w Ośrodku Jeździeckim Eden.

Kolonia ma charakter katolicki, podczas wypoczynku dzieci codziennie uczestniczyły we Mszy św., korzystały z sakramentów oraz uczestniczyły w innych modlitw, przez co rozwijały i umacniały swoje życie duchowe.

W trakcie kolonii do wypoczywających dzieci przybył w niedzielę 15 lipca z pasterskim błogosławieństwem bp Edward Białogłowski wraz z ks. Stanisławem Słowikiem, dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Zapraszamy do galerii