Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Pomagamy na 100

Pomagamy na 100 to wyjątkowy program wpisujący się  w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ciągu dwunastoletniej współpracy Caritas Polska i Jeronimo Martins udało się  zrealizować szereg inicjatyw społecznych i działań pomocowych, których beneficjentami są podopieczni Caritas w całej Polsce: m.in. dzieci, osoby samotne,  ubogie, potrzebujące wsparcia w zakresie codziennej egzystencji i edukacji czy osoby wykluczone społecznie.

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę stało się okazją do realizacji wielu działań społecznych i charytatywnych prowadzonych przez dwóch Partnerów. Będzie to największe dzieło pomocy w ramach współpracy.

W roku Jubileuszu 100-lecia naszej wolności obaj Partnerzy zamierzają celebrować ten szczególny czas właśnie poprzez niesienie pomocy. W ten sposób chcemy nie tylko oddać szacunek tym, którzy budowali naszą niepodległość, ale również tym, którzy tworzą przyszłość. Czynimy to poprzez projekty aktywizujące i pobudzające integrację międzypokoleniową, swoistą sztafetę wartości.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje trzy następujące projekty:

  1. „Z tradycją w przyszłość” /WTZ Ropczyce/
  2. „Wesołe wakacje” /Myczkowce/
  3. „Młodsi i starsi zawsze aktywni” /Budy Głogowskie/