Banner Unia Europejska
Home > Akcje > II Światowy Dzień Ubogich

Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w liście apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Jest obchodzony w 33 niedzielę zwykłą, wypadającą pomiędzy 13 a 19 listopada. W tym roku przypada 18 listopada.

„Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi” – zaapelował Ojciec Święty w orędziu na II Światowy Dzień Ubogich.

W diecezji rzeszowskiej pomoc ubogim będziemy realizować m.in. poprzez akcję „Torba miłosierdzia”. Akcja, w którą może włączyć się każdy. Polega na tym, aby zabrać z kościoła specjalnie przygotowaną papierową torbę do domu, uzupełnić ją artykułami spożywczymi i chemicznymi (zapakowane oddzielnie), a następnie z powrotem przynieść do parafii. Torby będą przekazywane dla potrzebujących z parafii. Nadal mamy wielu ludzi w trudnej sytuacji materialnej, samotnych i chorych, którym brakuje funduszy na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Parafia zna najlepiej potrzeby swojej wspólnoty. Do torby można włożyć żywność z długim terminem ważności (mąkę, cukier, płatki kukurydziane, kawę, herbatę, ryż, kaszę, makaron, margarynę, olej, słodycze, konserwy) oraz środki czystości (mydło, proszek do prania, preparaty do czyszczenia).
Ponadto, Rzeszowska Caritas organizuje spotkanie SKC: w środę 21.XI. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie oraz 22.XI. w auli przy Kościele Farnym w Jaśle.