Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Spotkanie Kapelanów

Zgromadzonych w centrali Caritas Rzeszowskiej 17 stycznia br. na rokrocznym spotkaniu księży kapelanów szpitali i innych placówek medycznych powitał ks. Stanisław Słowik. Modlitwa biskupa rzeszowskiego – ks. Jana Wątroby rozpoczęła obrady, w których uczestniczyło 32 kapłanów.

 

Do kapelanów referat –  a zarazem świadectwo zaprezentował ks. dr Wojciech Bartoszek, redaktor biuletynu „Apostolstwo Chorych”: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Misja apostolstwa chorych we współczesnym świecie. Ks.Redaktor mówił m.in.: Duszpasterstwo chorych ma prowadzić do apostolstwa chorych. Misja kapłanów jest niezwykle istotna, bo w niej nikt nas nie zastąpi.

Po ożywionej dyskusji głos zabrał ks. Władysław Jagustyn omawiając aktualne Orędzie Ojca św. Franciszka na Dzień Chorego, który centralne obchody tego dnia umiejscowił w Kalkucie podkreślając niezwykle wielką rolę św.Matki Teresy.

Na okolicznościowym obrazku pod wizerunkiem świętej z Kalkuty są jej słowa: „Nie robię wielkich rzeczy, robię rzeczy małe , za to z wielką miłością”

W kolejnym punkcie zebrania omówiono udział Biskupa Rzeszowskiego oraz biskupa Edwarda i Kazimierza w szpitalach i innych placówkach z racji Dnia Chorego. Centralna uroczystość będzie miała miejsce  w sanktuarium Pani Rzeszowa  w liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes 11 lutego. Ponadto księża biskupi będą przewodniczyć nabożeństwom w wybranych szpitalach i Domach Pomocy Społecznej.

Bp Jan Wątroba podziękował prelegentowi z Katowic oraz wszystkim kapłanom za bardzo owocne spotkanie i udzielił Pasterskiego Błogosławieństwa.

 

 

 

 

 

 

Z racji tego dnia w każdej parafii będzie celebrowana Msza św. a chorzy w palcówkach i parafiach otrzymają obrazek z wyjątkiem orędzia i Apostolskim Błogosławieństwem Ojca Świętego Franciszka oraz zapewnieniem o pasterskiej modlitwie Biskupa Rzeszowskiego.