Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Droga Krzyżowa w Rzeszowie

8 marca 2019 r. po raz 24. ulicami Rzeszowa przeszła Droga Krzyżowa.

W tym roku wierni, w całej Polsce w szczególności modlili się za grzechy duchowieństwa i ofiary pedofilii.

„Chcemy dzisiaj, stając razem do modlitwy wynagradzającej, uczyć się prawdy o wspólnocie Kościoła, w której żadne cierpienie ani grzech, nie są prywatne. Gdy cierpi jeden człowiek, współcierpią inni, a grzech każdego z nas, osłabia organizm całej wspólnoty”

– mówił przed rozpoczęciem nabożeństwa ks. Rafał Flak, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Tegorocznej modlitwie przewodniczył bp Jan Wątroba.

Do każdej stacji Krzyż nieśli przedstawiciele różnych środowisk, grup, bractw czy stowarzyszeń. Przedstawiciele Caritas i Rzeszowskiego Towarzystwa im. św. Brata Alberta dźwigali Krzyż od 5 do 6 Stacji. W tym roku rozważania do poszczególnych stacji drogi krzyżowej przygotował ks. Piotr Gnat.