Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > Parafialny Zespół Caritas > Spotkanie formacyjne dla Parafialnych Zespołów Caritas

W dniach 1-3 października 2021 r. w Myczkowcach odbyło się spotkanie dla wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Prowadził je dyrektor rzeszowskiej Caritas – ks. kan. Piotr Potyrała przy wsparciu siostry sekretarz Agaty Jakieły.

Ponad 120 członków PZC spędziło ten czas, korzystając z modlitwy, z Mszy św., a także wsłuchując się w konferencje dotyczące praktycznych spraw dotyczących działań pomocowych Caritas. Ks. Dyrektor zaprezentował szeroki wachlarz realizowanych form pomocy i projektów. Omówił działania lokalne oraz akcje włączające rzeszowską Caritas w działania ogólnopolskie i międzynarodowe. Zaprezentował również plany dotyczące najbliższej przyszłości, m.in. z okazji Światowego Dnia Ubogich. Siostra Agata Jakieła omówiła problematykę pomocy realizowanej we współpracy z Fundacją Biedronki – tzw. kart zakupowych dla ubogich seniorów. Dyrektor Ośrodka w Myczkowcach – ks. Bogdan Janik opowiedział o aktualnych działaniach i wyzwaniach dotyczących Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego.

Dla wszystkich członków Parafialnych Zespołów Caritas uczestniczących w spotkaniu ważna była także okazja do zwiedzenia ogrodu biblijnego, a także wspólnego spędzenia czasu po długiej przerwie spowodowanej pandemią.