Banner Unia Europejska

Aktualności

KREMÓWKA PAPIESKA

W niedzielę 28 maja br. organizowana jest już po raz czternasty KREMÓWKA PAPIESKA  związana z upamiętnieniem 103 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, honorowanego obywatela Miasta Rzeszowa. 32 lata temu Jan Paweł II odwiedził Podkarpacie. W związku z tym...

Jubileusze Parafialnych Zespołów Caritas

8 maja 1992 r. Biskup Kazimierz Górny powołał do istnienia Caritas Diecezji Rzeszowskiej, mianując jej dyrektorem ks. Stanisława Słowika. To dzieło miłosierdzia kontynuuje obecny ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej – Biskup Jan Wątroba. Na przestrzeni tego czasu diecezjalna Caritas daje świadectwo...

XXIX Wojewódzki Sejmik Rehabilitacyjny

Od 1992 r. w Rzeszowie organizowane są coroczne Sejmiki Rehabilitacyjne. Ich celem jest promowanie idei i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienia im jak najpełniejszego  uczestnictwa w życiu społecznym. Twórcą Sejmików był prof. Andrzej Kwolek, do którego z...