Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Kaziuki

„Św. Kazimierz odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Przy boku ojca brał czynny udział w życiu politycznym. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, wiele czasu poświęcał na modlitwę”.

Z racji czci św. Kazimierza Caritas Diecezji Rzeszowskiej nawiązując do wileńskiej tradycji poprzez Caritas Academica i Szkolne Koła Caritas rozprowadza przy kilkunastu kościołach Rzeszowa piernikowe serca z których ofiary przeznaczana są na dofinansowanie studentów tzw. Roku zerowego przygotowujących się na Uniwersytecie Rzeszowskim do pełnych studiów w polskich uczelniach (tzw. KAZIUKI).

Dla tych słuchaczy (zwykle z dawnych republik Sowieckich) Caritas organizuje co roku opłatkowy wieczór w którym udział bierze ks. Biskup. Studenci prezentują wówczas program w polskim języku.

Caritas przekazuje im wartościowe paczki.

Studenci ci przybywają do biura po rzeczowe wsparcie, a także po pomoc na drogie podróże do domu, np. do Kazachstanu lub na Syberię