Home > Akcje > Światowy Dzień Ubogich

I Światowy Dzień Ubogich

Papież Franciszek w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia ogłosił nowe święto. W XXIII niedzielę zwykłą cały Kościół będzie obchodził Światowy Dzień Ubogich.

Przypadający w tym roku 19 listopada I Światowy Dzień Ubogich przeżywany będzie pod hasłem: „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Ubogich