Banner Unia Europejska
Home > Posts by Pawel_k ( > Page 3)

Informacja o wynikach postępowania

Wynik postępowania zapytania ofertowego nr 1/DUO/2018 Projekt pn. „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i...

Zapytanie ofertowe – wykonanie modeli owadów

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie modeli 7 szt. owadów chronionych występujących w Karpatach z przeznaczeniem na zieleniec edukacyjny „Karpacki Entomo-zieleniec” w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Myczkowcach. Modele winny być wykonane w oparciu o konstrukcję stalową, wypełnione styrodurem i włóknem...

Wigilia dla bezdomnych i ubogich

  Caritas Diecezji Rzeszowskiej jak co orku wspólnie z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie organizuje dla osób potrzebujących, bezdomnych, ubogich, samotnych wspólne spotkanie przy wigilijnym stole. W tym roku nasza Wigilia odbędzie się w sobotę...

Program spotkań Parafialnych Zespołów Caritas

PROGRAM SPOTKAŃ PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS PAŹDZIERNIK 2017   09.10.2017 (poniedziałek) Budy Głogowskie Centrum Caritas Natura 2000 − Dekanat: Głogów − Rzeszów – Zachód –  godz. 16.00 10.10.2017 (wtorek) Rzeszów – Św. Jadwiga, ul. Rejtana 21 − Dekanat: Rzeszów – Katedra; Rzeszów – Wschód – godz. 16.00 11.10.2017 (środa)...

Przetarg – Dostawa sprzętu medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na Dostawę sprzętu medycznego dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie 1 i utworzenia 3 nowych wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. w...

Kromka chleba dla sąsiada

Wystartowała ogólnopolska kampania Caritas Polska – „Kromka Chleba Caritas”, w tym roku pod hasłem „Kromka chleba dla sąsiada”, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę dzielenia się, a także zwrócenie uwagi na potrzeby seniorów. „Kromka chleba dla sąsiada” z jednej...