Home > Akcje > Archive for Dzieci ( > Page 2)

Projekt „Kto ty jesteś? Polak Mały”

Kto ty jesteś? Polak Mały- Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.” został sfinansowany w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt „Kto ty jesteś? Polak...

IV turnus kolonii

W dniu 17 sierpnia do uczestników czwartego turnusu kolonii Caritas w Myczkowcach przybył biskup Kazimierz Górny wraz z ks. infułatem Wiesławem Szurkiem i ks. prof. Wiesławem Matyskiewiczem. Wśród gości był także dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisław Słowik. Ponad...

„WESOŁE WAKACJE”

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zorganizujemy wypoczynek wakacyjny w formie 10 dniowej kolonii katolickiej w miesiącu w lipcu  (17-26.07). Projekt obejmie łącznie 40 dzieci i 10 opiekunów.  Działania projektowe będą aktywizacją dzieci...

II turnus kolonii w Myczkowcach

W niedzielę 22 lipca br.  do grupy 120 dzieci kierowanych przez Miasto i Gminę Sędziszów Młp. i parafię św. Józefa Sebstiana w Rzeszowie odpoczywających w Myczkowcach przybył Biskup  Rzeszowski  Jan Wątroba. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, którą z Pasterzem...

I turnus kolonii

W dniach 7-16 lipca 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach odbył się pierwszy turnus kolonii dla dzieci z Diecezji Rzeszowskiej. W letnim wypoczynku wzięło udział 110 dzieci, głównie z okolic Jasła, Sokołowa Małopolskiego oraz Wielopola...