Home > Archive for Bez kategorii

Zmiana w Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Z dniem 31 sierpnia 2020 r., w siedemdziesiątym roku życia, ks. Dyrektor Stanisław Słowik przeszedł na emeryturę, zakończył pracę w charakterze dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez ponad 28 lat. Jego miejsce zajął ks. Piotr Potyrała, dotychczasowy wicedyrektor Caritas.   Dziękujemy Ks. Dyrektorowi...

Pomoc dla Libanu

W odpowiedzi na apel Przewodniczącego Episkopatu Polski, niedziela 16 sierpnia br. będzie dniem solidarności z Libanem.           Caritas Diecezji Rzeszowskiej udostępnia swoje konta na ofiary na ten cel 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616...

Pomoc powodzianom – II transza

1 744 800 zł (milion siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset zł) – to kwota, którą Caritas Diecezji Rzeszowskiej zebrała i przekazała rodzinom poszkodowanym w powodzi, która przeszła przez wiele rejonów województwa podkarpackiego pod koniec czerwca bieżącego roku.    ...