Home > Archive for Dzieci

Szkolne Koła Caritas

Caritas jest organizacją powołaną do prowadzenia wielorakiej działalności charytatywnej, a jej prowadzenie może stać się realne tylko w oparciu o ludzi dobrej woli, którzy zaangażują się w pomoc potrzebującym. W szeroko rozumianą działalność charytatywną obok ludzi dojrzałego wieku, którzy...

Wolontariat Wychowawców

Dnia 21 sierpnia 2008 roku podczas pobytu na VI turnusie kolonii charytatywnej w Ośrodku Caritas w Myczkowcach dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej wręczył kierownikom poszczególnych turnusów akcji wakacyjnej dokument o powołaniu Wolontariatu Caritas dla Wychowawców i Osób Prowadzących Kolonie i Zimowiska....

Okno Życia

Otwarcie i poświęcenie OKNA ŻYCIA w Rzeszowie Otoczmy troską życie! „Każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze bezcenny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie – mówi się...

Bądźmy Razem

Od roku 1993 Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje w Rzeszowie Dzień Matki i Dziecka pod hasłem „Bądźmy Razem”. Od początku spotkanie to ma charakter rodzinnego festynu podkreślającego rolę matki i będącego wyrazem troski o dzieci. W pierwszych latach festyn ten odbywał się na...

Kolonie i zimowiska

Od 1932 roku Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, a także dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z ośrodków specjalnych. Pierwsza kolonia miała miejsce w Dębowcu. Od 1994 roku kolonie i zimowiska organizowane są...

Kolonia polonijna

Wakacyjna forma wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia była uprzedzona przez program pobytu dzieci poszkodowanych przez wybuch w Czarnobylu. W pierwszym roku działalności CDR, w lipcu 1992 Caritas przyjęła 80 dzieci. Podobnie było w latach następnych. Od 1996 roku Caritas co...

Święty Mikołaj

Od 1992 roku Caritas Diecezji Rzeszowskiej przy wspólpracy z MOPS Rzeszów, a w następnych latach z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta organizuje spotkania ze św. Mikołajem dla 1200 dzieci z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych oraz dzieci niepełnosprawnych. Miejscem spotkania jest...