Banner Unia Europejska
Home > Programy > Archive for Dorastanie z Caritas II

„Dorastanie z Caritas II”

Caritas Diecezji Rzeszowskiej na podstawie umowy z Wojewodą Podkarpackim nr S-.946.7.23.2021/T z  dnia  20 maja 2021 r. realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej z obszaru działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na...