Banner Unia Europejska
Home > Archive for Programy ( > Page 2)

Opieka wytchnieniowa

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje program: Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021 Celem  programu jest: Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia...

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje program: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021   Celem  programu jest: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz rozwijanie samodzielności osób                        z niepełnosprawnościami w codziennym życiu poprzez nabycie wiedzy i nawyków efektywnego, społecznego spędzania wolnego czasu. Do...