Home > Archive for Projekty

Adresy wypożyczalni

Wypożyczalnia główna   Rzeszów ul. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów Wypożyczalnia w Tyczynie, powiat rzeszowski   Tyczyn ul. Świętego Krzyża 12 36-020 Tyczyn Wypożyczalnia w Ropczycach, powiat ropczycko-sędziszowski   Ropczyce ul. Adama Mickiewicza 59 39-100 Ropczyce Wypożyczalnia w Cmolasie,...

odnośnik do strony projektu "sprzęt pomaga"

Sprzęt pomaga

Projekt „Sprzęt pomaga” zakłada doposażenie istniejącej oraz utworzenie trzech nowych wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych. W ramach projektu funkcjonować będą cztery wypożyczalnie: istniejąca w Rzeszowie oraz trzy nowe – w Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie. Z usług...

Aktywny i Sprawny

Projekt „Aktywny i Sprawny” skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Czas trwania projektu: 01.06.2017 – 30.06.2019 Celem projektu jest poprawa...

Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach

Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0013/16 pt. „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna. Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Celem projektu jest zwiększenie dostępności...

Innowacja społeczna „Sami dla siebie”

Innowacja społeczna „Sami dla siebie” Umowa o przyznanie grantu: Nr 25/POWER-4.1/UG/2017 w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie Do kogo skierowana: do dorosłych osób niepełnosprawnych, zamieszkujących wspólnie z rodzicem/opiekunem 9...