Banner Unia Europejska
Home > Archive for Projekty

Tchnienie Bieszczadu

W Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w ramach Karpackich Inicjatyw Lokalnychzrealizowano projekt Tchnienie Bieszczadu. Zorganizowano cykl warsztatów rękodziełaartystycznego (bibułkarstwa, garncarstwa, biżuterii koralikowej, haftu krzyżykowego,zdobienia przedmiotów użytkowych). Uczestnicy działań edukacyjnych poznali ginącezawody, ich miejsce w kulturze dawnych Bieszczadów, metody wytwarzania codziennychprzedmiotów,...

Nabór do Dziennego Domu Pomocy w Myczkowcach

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 18, 35-006 Rzeszów, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach ogłasza nabór uczestników do projekt „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach – kontynuacja”, realizowanego w Myczkowcach. Oferowane wsparcie:1.  dzienny pobyt w DDP (m.in. opieka, transport, posiłki, rehabilitacja,...

Nabór do Dziennego Domu Pomocy w Myczkowcach

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 18, 35-006 Rzeszów, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach ogłasza nabór uczestników do projekt „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach – kontynuacja”, realizowanego w Myczkowcach. Oferowane wsparcie:1.  dzienny pobyt w DDP (m.in. opieka, transport, posiłki, rehabilitacja,...

POMOC DLA UKRAINY

Celem powiązania działań pomocowych i poszerzenia wachlarza usług pomocowychskierowanych do uchodźców ukraińskich przebywających na terenie Diecezji Rzeszowskiej wdnia 17.08.2022 rozpoczęło swoją działalność Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.Centrum powołano w ramach realizacji zadania finansowanego przez Caritas Internationalisw związku z realizacją...

Praca Rozwój Przyszłość 2

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do udziału w projekcie „Praca Rozwój Przyszłość 2” Nr projektu: RPPK.08.01.00-18-0020/21 Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023 Uczestnicy projektu wezmą udział w programie reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach. Udział w...

odnośnik do strony projektu "sprzęt pomaga"

Sprzęt pomaga w Jaśle i okolicach

Projekt „Sprzęt pomaga w Jaśle i okolicach” zakłada utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Jaśle. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014...

Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie

Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie przy ulicy Dębickiej 62 prowadzony jest przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej. Jest placówką dziennego pobytu dla osób  starszych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkałych na terenie Rzeszowa, które...