Home > Archive for Projekty

Pomagamy na 100

Pomagamy na 100 to wyjątkowy program wpisujący się  w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ciągu dwunastoletniej współpracy Caritas Polska i Jeronimo Martins udało się  zrealizować szereg inicjatyw społecznych i działań pomocowych, których beneficjentami są podopieczni Caritas w całej Polsce:...

Pomagamy na 100

Pomagamy na 100 to wyjątkowy program wpisujący się  w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ciągu dwunastoletniej współpracy Caritas Polska i Jeronimo Martins udało się  zrealizować szereg inicjatyw społecznych i działań pomocowych, których beneficjentami są podopieczni Caritas w całej Polsce:...

W drodze do samodzielności

Nazwa Projektu „W drodze do samodzielności” Nr umowy: RPPK.08.03.00-18-0075/17-01 Beneficjent:  Caritas Diecezji Rzeszowskiej Grupa docelowa: pełnoletnie osoby niepełnosprawne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące województwo podkarpackie, teren powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Czas trwania projektu: od 15 lutego 2018 r. do 30...

odnośnik do strony projektu "sprzęt pomaga"

Sprzęt pomaga

,,Sprzęt pomaga” – bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego Wypożyczalnia prowadzona jest przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Z jej usług mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Rzeszowa oraz powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego oraz kolbuszowskiego. W ramach projektu ,,Sprzęt pomaga”...

Aktywny i Sprawny

Projekt „Aktywny i Sprawny” skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Czas trwania projektu: 01.06.2017 – 30.06.2019 Celem projektu jest poprawa...