Home > Archive for Projekty ( > Page 2)

W drodze do samodzielności

Nazwa Projektu „W drodze do samodzielności” Nr umowy: RPPK.08.03.00-18-0075/17-01 Beneficjent:  Caritas Diecezji Rzeszowskiej Grupa docelowa: pełnoletnie osoby niepełnosprawne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące województwo podkarpackie, teren powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Czas trwania projektu: od 15 lutego 2018 r. do 30...

odnośnik do strony projektu "sprzęt pomaga"

Sprzęt pomaga

,,Sprzęt pomaga” – bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego Wypożyczalnia prowadzona jest przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Z jej usług mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Rzeszowa oraz powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego oraz kolbuszowskiego. W ramach projektu ,,Sprzęt pomaga”...

Aktywny i Sprawny

Projekt „Aktywny i Sprawny” skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Czas trwania projektu: 01.06.2017 – 30.06.2019 Celem projektu jest poprawa...

Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach

Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0013/16 pt. „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna. Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Celem projektu jest zwiększenie dostępności...

Innowacja społeczna „Sami dla siebie”

Innowacja społeczna „Sami dla siebie” Umowa o przyznanie grantu: Nr 25/POWER-4.1/UG/2017 w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie Do kogo skierowana: do dorosłych osób niepełnosprawnych, zamieszkujących wspólnie z rodzicem/opiekunem 9...