Home > Archive for Projekty ( > Page 2)

Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach

Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0013/16 pt. „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna. Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Celem projektu jest zwiększenie dostępności...

Innowacja społeczna „Sami dla siebie”

Innowacja społeczna „Sami dla siebie” Umowa o przyznanie grantu: Nr 25/POWER-4.1/UG/2017 w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie Do kogo skierowana: do dorosłych osób niepełnosprawnych, zamieszkujących wspólnie z rodzicem/opiekunem 9...