Banner Unia Europejska
Home > Archive for Projekty zakończone

Projekt „Kto ty jesteś? Polak Mały”

Kto ty jesteś? Polak Mały- Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.” został sfinansowany w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt „Kto ty jesteś? Polak...

Pomagamy na 100

Pomagamy na 100 to wyjątkowy program wpisujący się  w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ciągu dwunastoletniej współpracy Caritas Polska i Jeronimo Martins udało się  zrealizować szereg inicjatyw społecznych i działań pomocowych, których beneficjentami są podopieczni Caritas w całej Polsce:...

odnośnik do strony projektu "sprzęt pomaga"

Sprzęt pomaga

Szanowni Państwo! W związku z zakończeniem realizacji projektu „Sprzęt pomaga”, w ramach którego utworzono i wyposażono w sprzęt medyczny 3 nowe wypożyczalnie w Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie oraz doposażono istniejącą wypożyczalnię w Rzeszowie Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje, że działania...

Aktywny i Sprawny

Projekt „Aktywny i Sprawny” skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Czas trwania projektu: 01.06.2017 – 30.06.2019 Celem projektu jest poprawa...

Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach

Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0013/16 pt. „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna. Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Celem projektu jest zwiększenie dostępności...

Praca bez barier

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy W dniu 25 lutego 2009 r. w Centrum Finansowym przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie, odbyła się konferencja inaugurująca projekt pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”. Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz...

Kreatywny nauczyciel

Wysoko wykwalifikowany nauczyciel systemu oświaty Projekt zakłada przygotowanie uczestników kursów do posługiwania się narzędziami e-learningu w tym praktycznymi sposobami publikowania treści edukacyjnych dla uczniów. Cel ogólny Celem ogólnym projektu jest kompleksowe zwiększenie kompetencji 240 nauczycieli w okresie od IX 2010 do XII...

Innowacja społeczna „Sami dla siebie”

Innowacja społeczna „Sami dla siebie” Umowa o przyznanie grantu: Nr 25/POWER-4.1/UG/2017 w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie Do kogo skierowana: do dorosłych osób niepełnosprawnych, zamieszkujących wspólnie z rodzicem/opiekunem 9...