Home > Archive for Zespoły ( > Page 2)

Parafialne Zespoły Caritas

W Diecezji Rzeszowskiej praktycznie w każdej wspólnocie parafialnej istnieją i działają Parafialne Zespoły Caritas. Proboszcz powołuje Parafialny Zespół Caritas i jest on jego ramieniem w dziele miłosierdzia. Każdy zespół zatwierdza Biskup Rzeszowski i nadaje mu statut. Prymas Stefan kardynał Wyszyński...

Szkolne Koła Caritas

Caritas jest organizacją powołaną do prowadzenia wielorakiej działalności charytatywnej, a jej prowadzenie może stać się realne tylko w oparciu o ludzi dobrej woli, którzy zaangażują się w pomoc potrzebującym. W szeroko rozumianą działalność charytatywną obok ludzi dojrzałego wieku, którzy...

Wolontariat Wychowawców

Dnia 21 sierpnia 2008 roku podczas pobytu na VI turnusie kolonii charytatywnej w Ośrodku Caritas w Myczkowcach dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej wręczył kierownikom poszczególnych turnusów akcji wakacyjnej dokument o powołaniu Wolontariatu Caritas dla Wychowawców i Osób Prowadzących Kolonie i Zimowiska....

Caritas Academica

Pozytywnym zjawiskiem młodzieżowego zaangażowania w działalność charytatywną jest powstanie Caritas Academica. To młodzi ludzie po ukończeniu szkoły średniej, w której należeli do Szkolnego Koła Caritas byli inicjatorami powołania pierwszego Akademickiego Koła Caritas zwanego Caritas Academica. Aktualnie w Rzeszowie działają trzy...