Start NZOZ
NZOZ PDF Drukuj Email
Nową formą aktywności Caritas, która zrodziła się w latach 1980-1990, są Stacje Opieki Caritas (obecnie Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej).
Idea powstania tego typu placówek zrodziła się wówczas, kiedy to do parafii i instytucji Kościoła katolickiego docierały prośby o wspieranie i udzielanie pomocy medyczno-socjalnej chorym i starszym. Kościół katolicki w Polsce próbował wyjść naprzeciw tym potrzebom proponując model rozwiązania praktykowany w Niemczech, na tamtejszych Stacjach Opieki Caritas.
Tworzą one strukturę opieki domowej, zapewniającą wysoką jakość usług pielęgniarskich ludziom samotnym, chorym i niepełnosprawnym w ich naturalnych środowiskach.
Realizacja tego projektu w Polsce stała się możliwa dzięki finansowemu wsparciu Caritas Niemieckiej. Caritas Diecezji Rzeszowskiej w pierwszych latach swojej działalności widząc ogromną potrzebę niesienia pomocy ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym powołuje do istnienia Stacje Opieki. Caritas rzeszowska otrzymała na ten cel z Niemiec, za pośrednictwem Caritas Polska, sześć samochodów Volkswagen Polo stanowiące doposażenie Stacji.
Według wymogów standardowych Stacja Opieki Caritas powinna stanowić nowoczesną formę domowej pielęgnacji chorego w domu. NZOZ jest placówką współpracującą z gminą, miejscowym ośrodkiem zdrowia, lekarzem, miejskim lub gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, szpitalem, parafią, oraz od chwili powołania do istnienia Kas Chorych z Regionalną Kasą Chorych, a obecnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na zasadzie zawartych umów większość środków na funkcjonowanie NZOZ przekazuje ta właśnie instytucja.
Poprawiony: czwartek, 23 października 2008 09:53