Start Program Skrzydła
Skrzydła
Trzy lata "Skrzydeł z Grupą LOTOS" PDF Drukuj Email
wtorek, 28 maja 2013 00:00
Program Skrzydła Grupa Lotos Logo Caritas

 

Zakończyła się III edycja Programu Stypendialnego „Skrzydła z Grupą LOTOS”. Z tej okazji opiekunowie tej inicjatywy – Grupa LOTOS we współpracy z Caritas Polska – zaprosili 70 stypendystów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na wycieczkę edukacyjną po Trójmieście, która odbyła się w dniach 22 – 25 maja 2013r.

Wspólne spotkania stypendystów i ich opiekunów oraz poznawanie historii i teraźniejszości polskich miast są już tradycją programu „Skrzydła z Grupą LOTOS”. W tym roku 70 stypendystów z pomorskich, jasielskich i bielskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, których wspiera Grupa LOTOS, miało okazję wyruszyć na wyjątkowo bogatą w atrakcję wyprawę po Trójmieście. Wśród stypendystów z Powiatu Jasielskiego znaleźli się uczniowie z Gimnazjów w Święcanach i Krempnej oraz I i II LO w Jaśle.

W programie wycieczki znalazło się między innymi: zwiedzanie rafinerii Grupy LOTOS oraz stadionu PGE Arena, wizyta w Centralnym Muzeum Morskim, jak również rejs po Zatoce Gdańskiej zabytkowym żaglowcem (galeonem). W trakcie wycieczki rozstrzygnięto także konkurs fotograficzny a wśród wyróżnionych znalazło się trzech stypendystów z Powiatu Jasielskiego, którzy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Grupę LOTOS.

– Grupa LOTOS w zakresie działań społecznych angażuje się w trzy kluczowe obszary, tj. bezpieczeństwo w ruchu drogowym (BRD), ochronę środowiska oraz wyrównywanie różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży, którego przykładem jest właśnie Program Skrzydła z Grupą LOTOS – powiedziała Iwona Mostowska, Kierownik Działu Spraw Społecznych i Kulturalnych. Po trzech latach prowadzenia Programu widzimy, jak jego uczestnicy, dzięki dodatkowemu wsparciu i opiece rozwijają swoje pasje i zainteresowania, a przez to budują też pewność siebie i wiarę we własne możliwości.

„Skrzydła z Grupą LOTOS” to zainaugurowany w 2010 r. i realizowany we współpracy z Caritas Polska program. Jego celem jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Grupa LOTOS objęła nim 70 uczniów z trzech regionów, w których prowadzona jest działalność biznesowa koncernu: województwa pomorskiego oraz powiatów jasielskiego i bielskiego. W ramach programu uczniowie otrzymują środki na niezbędne pomoce naukowe, książki oraz zajęcia dodatkowe.

Stypendyści mieli już kilka okazji do wspólnych edukacyjnych i integracyjnych spotkań. W ciągu trzech lat uczniowie z Pomorza odwiedzili Centrum Hewelianum w Gdańsku, uczestniczyli w rejsie żaglowcem po Zatoce Gdańskiem oraz odkrywali historyczne tajemnice: na zamku w Malborku – w czasie „wyprawy rycerskiej”, a uczniowie z południa Polski zwiedzali między innymi: Wawel i Zamek w Łańcucie.

 

Urszula Słowik

koordynator Programu Skrzydła

 


 

Poprawiony: wtorek, 28 maja 2013 11:43
 
Wycieczka pod skrzydłami PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 października 2012 00:00
Program Skrzydła Grupa Lotos Logo Caritas

Wycieczka dla Stypendystów pod Skrzydłami Grupy LOTOS

Na zamku w Łańcucie została zainaugurowana III edycja Programu Skrzydła z Grupą LOTOS. 25 października br. podczas zwiedzania jednej z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, 15 stypendystów Programu, z powiatu jasielskiego poznało interesujące historie związane z miastem oraz zamkiem.

W pałacowym muzeum zobaczyli bogate i różnorodne kolekcje malarstwa i grafiki, szkła oraz tkaniny. W zamku mieli okazję przechadzać się po przepięknych komnatach zamkowych (wszystkie wnętrza zachwycały bogactwem zdobień i przestronnością), obejrzeć największą w Polsce kolekcję pojazdów konnych prezentowaną w powozowni, spacerować po niepowtarzalnym parku, dziedzińcu zamkowym oranżerii podziwiając rzadkie okazy egzotycznych roślin, kilka gatunków zwierząt, ptaków, owadów oraz cudowną storczykarnię.

- Założeniem programu „Skrzydła z Grupą LOTOS” jest wspieranie młodych, uzdolnionych ludzi, których rodziny nie dysponują wystarczającymi środkami na edukację i własny rozwój. Niejednokrotnie brakuje na podstawowe do życia potrzeby, nie mówiąc o podręcznikach, czy innych pomocach szkolnych. Program ma służyć wyrównywaniu różnic w edukacji i rozwoju zainteresowań uczniów pochodzących z rodzin, którym trudno jest „związać koniec z końcem”. To niezmiernie ważne – zwłaszcza w przypadku młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, która ma już sprecyzowane pasje i zaczyna kreślić plany na swoją przyszłość edukacyjną i zawodową – mówi Robert Bialik – Prezes Zarządu LOTOS Jasło S.A.

W Łańcucie młodzież i opiekunów przywitał Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej - Ks. Stanisław Słowik, który dziękując Ofiarodawcy i szkołom za uczestnictwo w programie, zachęcił dzieci do utwierdzenia Darczyńcy, w tym, że zasadne jest przyznanie im pomocy. Koordynator Programu Skrzydła przekazała dzieciom pamiątki od Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Zainaugurowany w 2010 roku Program „Skrzydła z Grupą LOTOS” realizowany jest, we współpracy z Caritas Polska, w ramach strategii społecznej odpowiedzialności spółki i stanowi jej wkład w rozwój społeczeństwa, poprzez wyrównywanie szans dzieci i młodzieży na starcie życiowym, i tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Grupa LOTOS objęła nim 70 uczniów z trzech regionów, w których prowadzona jest działalność biznesowa koncernu: województwa pomorskiego (40 osób) oraz powiatów jasielskiego i bielskiego (po 15 osób). W ramach programu uczniowie otrzymują środki na niezbędne pomoce naukowe, książki. Opłacane są również ich dodatkowe zajęcia.

Poprawiony: poniedziałek, 29 października 2012 10:59
 
Plakat programu PDF Drukuj Email
piątek, 07 września 2012 22:00

 

Pobierz duży plakat Programu Skrzydła

www.skrzydla.pl

Poprawiony: poniedziałek, 10 września 2012 08:35
 
Wycieczka pod skrzydłami PDF Drukuj Email
czwartek, 27 października 2011 15:22
Program Skrzydła Grupa Lotos Logo Caritas

Wycieczka pod skrzydłami

W miniony wtorek grupa stypendystów programu „Skrzydła z GRUPĄ LOTOS" prowadzonym przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej pojechała na wycieczkę. Młodzież odwiedziła skansen archeologiczny Karpacka Troja położony w malowniczej dolinie rzeki Ropy. Grupa LOTOS już drugi rok z rzędu angażuje się w program pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z regionów, gdzie spółka prowadzi działalność tj. w woj. pomorskim, powiecie jasielskim i gminie Czechowice-Dziedzice.

Wsparcie ma przede wszystkim formę tzw. „skrzydeł na przyszłość”, aby każde dziecko miało taką sama szansę w realizacji swoich planów i celów. Grupa LOTOS zapewnia pomoc w ramach pakietu „Skrzydła na przyszłość”. Wsparcie gwarantuje m.in. zakup pomocy naukowych, książek, opłacenie dodatkowych zajęć i korepetycji, wycieczek szkolnych, biletów miesięcznych. W indywidualnych przypadkach istnieje także możliwość zakupienia odzieży oraz obuwia. Każde dziecko objęte „Skrzydłami” otrzymuje stypendium przez okres 10 miesięcy. Innymi słowy „Skrzydła” to program długoterminowej pomocy skierowany do uczniów, którzy mają wykształconą ocenę własnej sytuacji, posiadają zainteresowania i w miarę sprecyzowane plany na przyszłość.

– Dzięki wspólnej inicjatywie podopieczni programu „Skrzydła z Grupą LOTOS" zwiększają swoje szanse na lepszy start w dorosłe życie, mogą rozwijać talenty i mocniej wpływać na swoją przyszłość. Zdecydowaliśmy zaangażować się w program, gdyż działania na rzecz wyrównywania szans młodzieży, szczególnie z najbliższego otoczenia spółki, to jeden z priorytetów strategii społecznej odpowiedzialności Grupy LOTOS – powiedział Robert Bialik prezes Zarządu LOTOS Jasło, podczas spotkania ze stypendystami „Skrzydeł”.

Zabierając głos ksiądz Stanisław Słowik dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej powiedział m. in.: Wyrażam radość i wdzięczność, że Firma Lotos poprzez Caritas pomaga dzieciom i młodzieży. Forma ta jest bardzo dobrym i pewnym sposobem pomocy bezpośredniej. Dziękuję także wyznaczonym opiekunom ze szkół w Krempnej, Święcanach oraz I i II LO w Jaśle. Pomoc dzieciom jest spełnieniem słów bł. Jana Pawła II który w 2002 roku na krakowskich Błoniach powiedział: Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą dziecku..." Zachęcam was drodzy młodzi, abyście przedłużali otrzymane dobro poprzez włączanie się w pomoc potrzebującym organizowaną w waszych szkołach przez Szkolne Koła Caritas.

Wycieczka do Troi

Młodzież z opiekunami i przewodnikiem zwiedziła muzeum oraz skansen. Karpacka Troja to połączenie tradycyjnej formy skansenu oraz nowoczesnej placówki muzealnej, gdzie zrekonstruowanych zostało ponad 150 m wałów obronnych, 2 bramy prowadzące do grodu (z epoki brązu i wczesnego średniowiecza) oraz 6 chat. Muzeum w Trzcinicy to prawdziwa lekcja historii, bowiem w miejscu powstania skansenu odkryto ponad 160 tys. zabytków, z których najstarsze są sprzed 4 tys. lat. Przed powrotem do Jasła, na zakończenie wycieczki, odbył się pokaz konfetti oraz wypuszczanie w niebo lampionów szczęścia.

Odpowiedzialność Grupy LOTOS

Grupa LOTOS jest drugą co do wielkości firmą naftową w Polsce. Koncern działa w branży istotnie oddziałującej na otoczenie, dlatego postrzega prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – łącząc aspekty ekonomiczne z etyką oraz ekologią. Spółka dba, aby do minimum ograniczać – wynikający z działalności produkcyjnej – swój wpływ na środowisko oraz sąsiadów mieszkających w pobliżu zakładów. Firma, oprócz wspierania istotnych inicjatyw społecznych i ekologicznych, sama wdraża programy z zakresu kultury, edukacji, sportu, czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Poprawiony: czwartek, 27 października 2011 15:24
 
Inaguracja programu Skrzydła PDF Drukuj Email
czwartek, 28 października 2010 10:34
Program Skrzydła Grupa Lotos Logo Caritas

Program "Skrzydła  z Grupą LOTOS"

Program "Skrzydła z Grupą LOTOS" służy podjęciu konkretnych działań w celu wzmocnienia więzi i solidarności społecznej, wyrównania szans edukacyjnych oraz walki z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.

Na terenie diecezji rzeszowskiej Grupa LOTOS objęła wsparciem 15 dzieci z czterech szkół powiatu jasielskiego, których edukacja zagrożona jest przez szczególnie trudną sytuację materialną.

Przez 10 miesięcy dzieci objęte pomocą będą otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości 154 zł (kwota miesięczna na każde dziecko). Kwota ta pozwoli opłacić m. in. wyprawkę szkolną, zajęcia edukacyjne, korepetycje, bilety miesięczne, zorganizowane wyjścia do kina, teatru, wycieczki szkolne, zakup pomocy naukowych, odzieży oraz obuwia.

Poprawiony: środa, 02 lutego 2011 09:25
Więcej…
 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2