Home > Niepełnosprawni > Centrum dla Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie
W Rzeszowie mieści się podległe centrali Diecezjalne Centrum dla Osób NiepełnosprawnychWarsztaty Terapii Zajęciowej oraz poradnię prawną i psychologiczną.
Działając w oparciu o Statut Caritas Diecezji Rzeszowskiej i mając na uwadze przede wszystkim duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych Ks. Dyrektor Stanisław Słowik na wniosek grupy inicjatywnej zebranej 4 XI 1994 r. w parafii Świętej Rodziny w Rzeszowie, powołał z dniem 26 XI 1994 r. Koło Caritas dla Osób Niepełnosprawnych, które zatwierdził ordynariusz rzeszowski Biskup Kazimierz Górny.
Koło to faktycznie stało się Diecezjalnym Centrum dla osób niepełnosprawnych. Organizowaniem struktur Koła zajęła się Pani Teresa Gajdek (kierownik Centrum), która otrzymała od Caritas Diecezji Rzeszowskiej 20 IV 1995 r. potrzebne do tego upoważnienie i pełnomocnictwo. Diecezjalne Centrum dla Osób Niepełnosprawnych otrzymało od władz miejskich Miasta Rzeszowa budynek wraz z działką w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej 13, z przeznaczeniem na siedzibę.
Przejęcie od Zarządu Miasta Rzeszowa budynku przeznaczonego na siedzibę Centrum Osób Niepełnosprawnych miało miejsce 26 IV 1995 r., a remont obiektu rozpoczęto 28 XII 1995 r.
Siedzibę Centrum stanowią kaplica, świetlica, poradnia prawna i psychologiczna oraz pomieszczenia dla terapii zajęciowej. Z usług Centrum korzysta kilkaset osób różnych grup niepełnosprawności.
Odbywają się tutaj także spotkania rekolekcyjne oraz szkolenia.
Opiekę duszpasterską nad Centrum, podlegającemu Caritas Diecezji Rzeszowskiej, powierzono diecezjalnemu duszpasterzowi niepełnosprawnych – pierwszym opiekunem duchowym Koła był dr Ryszard Boćkowski MSF, a po jego odejściu z Rzeszowa ks. Wiesław Burski – saletyn (MS). Kapelanem Warsztatów Terapii Zajęciowej w latach 1997- 2002 był ks. Artur Progorowicz, natomiast tę funkcję pełni obecnie ks. Ludwik Krupa, który jest jednocześnie Diecezjalnym Duszpasterzem Niepełnosprawnych.