Home > Niepełnosprawni > Dom Pomocy Społecznej w Chmielniku

W dniu 8 IV 2002 roku Biskup Edward Białogłowski poświęcił Dom Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku.

Placówka powstała w starej plebanii dzięki współpracy parafii i miejscowego wójta Kazimierza Jaworskiego.

Do starego obiektu wkrótce dostawiono nowe pomieszczenia, w których schronienie i opiekę znalazło
50 pensjonariuszy.

Celem uzyskania nowoczesnych standardów placówka została jeszcze rozbudowana. Obecnie ma 70 miejsc.