Home > Ośrodki > Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas w Myczkowcach

Ośrodek w szczególny sposób służy dzieciom z rodzin biednych, niepełnosprawnym, dzieciom z Ukrainy i Białorusi oraz osobom indywidualnym.

Zapraszamy do oglądania stron WWW poświęconych prezentacji Ośrodka i form jego działalności.

http://www.myczkowce.org.pl