Aktualności

Jacuś w Oknie Życia

W Oknie Życia Caritas w Rzeszowie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Sercanek, zostało zostawione dziecko – chłopczyk. Dziecko zostało znalezione 17 sierpnia o godzinie 04:00 w „Oknie życia” przy Domu Samotnej Matki w Rzeszowie przy ulicy Ks. Józefa Sondeja 7. Chłopczyk przewieziony został od razu...

Kolonia Caritas – II turnus

We wtorek 23 lipca br.  do grupy 115 dzieci skierowanych głównie przez Miasto i Gminę Sędziszów Młp. odpoczywających w Myczkowcach przybył Biskup  Rzeszowski  Jan Wątroba wraz z ks.Władysławem Jagustynem – wicedyrektorem Caritas oraz ks.Janem Szczupakiem – proboszczem Parafii Farnej...

Kolonia Caritas w Myczkowcach

W dniach 6-17 lipca odbył się I turnus Kolonii Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Wypoczywało na nim 105 dzieci z różnych zakątków diecezji. Dzieci przyjechały z dekanatów: Rzeszów-Wschód, Dębowiec, Gminy Skołyszyn, Domu Dziecka z Wolicy oraz Szkoły Specjalnej z Frysztaka. Kadrę...

Pomoc powodzianom z Mechowca

Do powodzian z powiatu kolbuszowskiego dotarła pierwsza pomoc. Kilkanaście rodzin z Mechowca i Cmolasu dostało zasiłki od rzeszowskiej Caritas.  W dotarciu do poszkodowanych rodzin pomagają proboszczowie, sołtysi, ale też Parafialne Zespoły Caritas, czyli osoby, które znają poszczególne rodziny i...