Banner Unia Europejska

Aktualności

Studenci z sercem pełnym Caritas

Życie studenckie to nie tylko wykłady, ćwiczenia i egzaminy, ale to również aktywność wolontariacka. Jedną z form zaangażowania wolontariackiego jest funkcjonująca przy Uniwersytecie Rzeszowskim Caritas Academica, która pozwala młodym ludziom realizować potrzebę serca pomocy innym. Asystentem kościelnym tej grupy...