Banner Unia Europejska
Home > Pomagam > Konrad Dzioban

Konrad Dzioban, lat 38

Chorobę nowotworową dna jamy ustnej z przerzutami na język i do węzłów chłonnych rozpoznano u mnie w 2004 roku kiedy miałem 22 lata. Przeprowadzono wówczas skuteczne leczenie chirurgiczne i radioterapie. Ostatnio na skutek zmian popromiennych będących następstwem naświetlań powstała martwica w obrębie kości żuchwy i otaczających ją tkanek miękkich. Doszło do patologicznego złamania żuchwy. Konieczna była jej rekonstrukcja wolnym płatem mikrochirurgicznym z talerza kości biodrowej, żyłą odpiszczelową oraz skórą z rejonu prawego uda. Niestety na skutek ubytku tkanek miękkich okolicy podżuchwowej i szyi konieczne były kolejne zabiegi chirurgiczne polegające na przeszczepie skóry z innych miejsc ciała. W chwili obecnej utrzymuje się stan zapalny okolicy operowanej objawiający się m.in. sączeniem treści ropnej z powstałych przetok. Konieczne jest dalsze leczenie. Pod uwagę brane są opcje takiej jak: terapia w komorze hiperbarycznej i/lub kolejny/kolejne zabiegi chirurgiczne mające na celu likwidację zmian popromiennych.

Na dzień dzisiejszy korzystam z zasiłku rehabilitacyjnego ZUS przyznanego do 04.09.2018 z opcją jego przedłużenia na maksymalny okres sześciu miesięcy. W związku z tym dochód mojej rodziny (żona i córka) uległ zmniejszeniu. Środki zebrane w Caritas pomogą mi w dalszym leczeniu i rehabilitacji oraz na pokrycie wszelkich kosztów związanych z dojazdami i pobytami w placówkach leczniczych w Krakowie, Katowicach, Gliwicach i Polanicy.

Prosimy o wsparcie finansowe na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej
96 1020 4391 0000 6902 0002 2616
dopiskiem „Konrad”