Banner Unia Europejska
Home > Pomagam > Wspomóż Łukasza Paśko

Łukasz Paśko, lat 31,
dobry kolega, do niedawna aktywny zawodowo, choroba, która została wykryta w kwietniu br. odmieniła jego życie całkowicie.Przeszedł ciężką operacje mózgu i jest całkowicie zdany i zależny od osób trzecich.Ze względu na rozległość uszkodzenia centralnego układu nerwowego oraz układu narządu ruchu musi przejść długotrwałą rehabilitację (minimum 3 miesiące).
Obecnie przebywa na intensywnej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie. Koszt 83-dniowego turnusu rehabilitacji (3 turnusy) wyniesie 79 600 zł

Prosimy o wsparcie finansowe na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej
96 1020 4391 0000 6902 0002 2616
dopiskiem „Łukasz”