Home > Projekty
W drodze do samodzielności
Nazwa Projektu „W drodze do samodzielności” Nr umowy: RPPK.08.03.00-18-0075/17-01 Beneficjent:  Caritas Diecezji Rzeszowskiej Grupa docelowa: pełnoletnie osoby niepełnosprawne zagrożone ubóstwem
Więcej informacji
odnośnik do strony projektu
Sprzęt pomaga
,,Sprzęt pomaga” – bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego Wypożyczalnia prowadzona jest przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Z jej usług mogą
Więcej informacji
Aktywny i Sprawny
Projekt „Aktywny i Sprawny” skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Realizowany jest w ramach Regionalnego
Więcej informacji
Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach
Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0013/16 pt. „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –
Więcej informacji
Innowacja społeczna „Sami dla siebie”
Innowacja społeczna „Sami dla siebie” Umowa o przyznanie grantu: Nr 25/POWER-4.1/UG/2017 w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na
Więcej informacji

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Praca bez barier
Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy W dniu 25 lutego 2009 r. w Centrum Finansowym przy ul. Puławskiej 15
Więcej informacji
Kreatywny nauczyciel
Wysoko wykwalifikowany nauczyciel systemu oświaty Projekt zakłada przygotowanie uczestników kursów do posługiwania się narzędziami e-learningu w tym praktycznymi sposobami publikowania treści
Więcej informacji