Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Projekt „Kierunek na pracę”

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

zaprasza do

          Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach   

utworzonego w ramach projektu „Kierunek na pracę”

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 – 31.05.2020

Celem głównym projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego uczestników poprzez udział w zajęciach Centrum, co przyczyni się do łagodzenia barier powodujących oddalenie od rynku pracy i zwiększenia szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez zatrudnienie socjalne w CIS.

Kto może zostać uczestnikiem zajęć w CIS ?

Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotnych mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, poszukujących pracy, w wieku aktywności zawodowej, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powodowanym m.in. długotrwałym bezrobociem, niepełnosprawnością, uzależnieniami, pobytem w zakładzie karnym.

Co oferujemy?

W ramach CENTRUM proponujemy wszystkim kompleksowe wsparcie obejmujące:

  • reintegrację społeczną indywidualne i grupowe poradnictwo psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego i innych specjalistów,
  • reintegrację zawodową teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu w jednym z czterech warsztatów tj. kulinarnym, ogrodniczo-usługowym, remontowo-gospodarczym lub animacyjno-opiekuńczym

Dlaczego warto skorzystać z oferty Centrum Integracji Społecznej?

W ramach projektu oferujemy:

– świadczenie integracyjne równe zasiłkowi dla bezrobotnych

– premię motywacyjną

– ubezpieczenie zdrowotne, emerytalno-rentowe i NNW

– szkolenie BHP

– odzież i obuwie ochronne

– badania lekarskie

– ciepły posiłek

– zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach

zapraszamy na rozmowę

do siedziby CIS w Ropczycach przy ul. Sucharskiego 105,

tel.: 510787075

 

Udział w CIS jest bezpłatny !!!

Chcesz zdobyć nowy zawód, doświadczenie i poznać nowych ludzi?

Zapraszamy!

To  miejsce jest właśnie DLA CIEBIE

Ilość miejsc ograniczona