Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Pomagamy na 100 > „Z tradycją w przyszłość”

Od czerwca br. Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach we współpracy z Caritas Diecezji Rzeszowskiej  realizują projekt „Z tradycją w przyszłość”. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z firmy Biedronka w ramach programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”

Celem projektu jest międzypokoleniowa integracja, zapoznanie z dorobkiem kulturowym, historią i tradycjami lokalnymi. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zajęć  w sześciu blokach tematycznych związanych z:

  • lokalnymi obrzędami,
  • tradycjami,
  • historią.
  • roślinami, które znaleźć można na pobliskich łąkach i w lasach oraz ich wykorzystaniem w celach zdrowotnych, leczniczych,
  • kultem religijnym i lokalnymi objawieniami,
  • tradycyjnymi, zapomnianymi lub rzadko wykonywanymi zawodami.

Do udziału w projekcie zaproszone zostały osoby niepełnosprawne oraz seniorzy. Te grupy szczególnie narażone są na wykluczenie społeczne i samotność. Seniorzy będą mogli podzielić się posiadaną wiedzą na temat tradycji i lokalnych zwyczajów, a młodsi nabyć nową, która stanie się podstawą do zmiany życia.

Celem projektu jest zaktywizowanie osób pozostających na marginesie życia społecznego poprzez wykorzystanie wzajemnego potencjału i możliwości. Osoby starsze chętnie podzielą się swoją wiedzą, a przez to wzrośnie ich poczucie własnej wartości. Będą mogły wyjść z domu i poczuć się ważnymi członkami grupy. Osoby młodsze będą mogły czerpać wiedzę o swoim dziedzictwie kulturowym, historycznym, lokalnych tradycjach. Dzięki temu będą mogły poczuć się członkami lokalnej społeczności, a nabytą wiedzę wykorzystać w utrzymaniu zdrowia i aktywności. Wartością dodaną projektu będzie nawiązanie międzypokoleniowych kontaktów z możliwością utrzymania ich w przyszłości.

 


W dniu 18. lipca grupa uczestników projektu „Z tradycją w przyszłość” realizowanego na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego w ramach programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości” wybrała się do Ośrodka Natura 2000 w Budach Głogowskich, aby tam realizować zajęcia w ramach bloku tematycznego: „ Tradycyjne metody leczenia z wykorzystaniem ziół”.

Po ośrodku i pięknych okolicach oprowadził gospodarz obiektu – ks. Piotr Potyrała. Następnie odbyło się spotkanie z panem Janem Jodłowskim, który opowiedział o naturze i jej leczniczych właściwościach. Pokazał rośliny lecznicze oraz te niebezpieczne, na które można natknąć się w okolicznych lasach oraz na łąkach. Zaparzono herbaty ziołowe, każdy z uczestników mógł wybrać sobie dowolny smak spośród różnych dostępnych.

Po przerwie kawowej odbyły się warsztaty z przygotowania soków warzywnych i owocowych z wykorzystaniem wyciskarki wolnoobrotowej. Uczestnicy projektu mogli samodzielnie przygotować produkty oraz wybrać ulubione smaki. W trakcie warsztatów omówiono właściwości poszczególnych owoców i warzyw oraz ich wpływ na organizm.

Po degustacji przygotowanych soków uczestnicy wyjazdu wyruszyli w drogę powrotną do Ropczyc.