Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Projekt „Dorastanie z Caritas”

Projekt dla dzieci w świetlicach  jest realizowany w czterech miejscowościach: Ropczyce-Witkowice, Wielopole Skrzyńskie, Niedźwiada oraz w Trzcianie. Świetlice Wsparcia Dziennego oferują pomoc dzieciom w wieku 9-18 lat. Wsparcie to opieka wykwalifikowanych specjalistów, zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz posiłek. Ponadto organizowane są m.in. zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne, muzyczne, kulinarne, lekcje języka obcego, atrakcyjne wyjazdy (kino, lodowisko, basen) oraz letni wypoczynek.

Rozeznanie cenowe zajęcia kulinarne

Rozeznanie cenowe zajęcia muzyczne

Rozeznanie cenowe zajęcia sportowe

załącznik nr 1_Formularz oferty zajęcia kulinarne

załącznik nr 1_Formularz oferty zajęcia muzyczne

załącznik nr 1_Formularz oferty zajęcia sportowe

Rozeznanie cenowe zajęcia sportowe

załącznik nr 1_Formularz oferty zajęcia sportowe

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Caritas Diecezji Rzeszowskiej z dniem 31 marca 2021 rok zakończył realizację projektu pt. ”Dorastanie z Caritas” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. „Integracja społeczna”; Działanie 8.4. „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Informujemy, iż Świetlice Wsparcia Dziennego „Dorastanie z Caritas” w Niedźwiadzie, Ropczycach, Trzcianie oraz w Wielopolu Skrzyńskim oferują wsparcie i pomoc w wychowaniu 120 dzieci i młodzieży.  Każda ze Świetlic przeznaczona jest dla 30 dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat. Działania świetlic opierają się na pomocy i wsparciu dzieci i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.   Są miejscem, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje.   Zaangażowana  w działania kadra służy  codzienną pomocą   zarówno  w nauce   jak  i radzeniu sobie w różnych  sytuacjach społecznych.

Szczegółowych informacji dotyczących uzyskania wsparcia  można uzyskać pod nr tel.:

Świetlica Ropczyce tel  887 788 603

Świetlica Trzciana tel.  887 788 605

Świetlica Niedźwiada tel.  887 788 601

Świetlica Wielopole Skrz. tel. 887 788 602.

Zachowanie trwałości projektu

Caritas Diecezji Rzeszowskiej w związku z zachowaniem trwałości projektu „Dorastanie z Caritas” informuje
o możliwości skorzystania  z pomocy i wsparcia w ramach  Świetlic Wsparcia Dziennego „Dorastanie z Caritas”
w Niedźwiadzie, Ropczycach, Trzcianie oraz w Wielopolu Skrzyńskim.

Każda ze Świetlic przeznaczona jest dla 30 dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat. Działania świetlic opierają się na pomocy i wsparciu dzieci i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Są miejscem, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Zaangażowana  w działania kadra służy codzienną pomocą zarówno w nauce jak i radzeniu sobie w różnych  sytuacjach społecznych. 

 Szczegółowych informacji dotyczących uzyskania wsparcia  można uzyskać pod nr tel.:  

Świetlica Ropczyce tel  887 788 603

Świetlica Trzciana tel.  887 788 605

Świetlica Niedźwiada tel.  887 788 601

Świetlica Wielopole Skrzyńskie tel. 887 788 602.

Serdecznie zapraszamy !