Home > Projekty > W drodze do samodzielności

Nazwa Projektu W drodze do samodzielności”

Nr umowy: RPPK.08.03.00-18-0075/17-01

Beneficjent:  Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Grupa docelowa: pełnoletnie osoby niepełnosprawne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące województwo podkarpackie, teren powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Czas trwania projektu: od 15 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Celem głównym projektu jest usamodzielnienie życiowe 20 osób niepełnosprawnych
z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego polegające na uczeniu się, wspieraniu, rozwijaniu, usprawnieniu czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w samodzielnym życiu, w tym także funkcjonowanie w otwartym środowisku.

 Wsparcie w ramach projektu:

  • Usługa Osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej podczas pobytu przez okres max. 5,5 miesiąca w mieszkaniu treningowym
  • Treningi (kulinarny/komunikacyjny/ organizowania czasu wolnego oraz rozwijania i realizacji osobistych zainteresowań i hobby/trening usprawniający i dbania o własne zdrowie/trening informatyczno-multimedialny/
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i zajęcia rozwijające umiejętności osobiste
  • Poradnictwo prawne i doradztwo zawodowe
  • Praca socjalna
  • Pikniki rodzinne

 

Miejsce realizacji: Ropczyce, ul. Mickiewicza 59

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.