Banner Unia Europejska
Home > Przetargi > Page 2

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu 9-cio os. typu minibus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Zagorzycach.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/696480


Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/684657


Dowóz uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie

30 września 2022

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dowóz uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie przy ul. Dębickiej 62 prowadzonego w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0020/14, pt. „Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020. Szczegółowy opis zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym

Załącznik 4 – Wzór umowy

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja o wyniku postępowania

Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Jaśle

5 kwietnia 2022

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu medycznego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Jaśle, tworzonej i prowadzonej w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0037/21, „Sprzęt pomaga w Jaśle i okolicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik 1 – Formularz oferty wraz z załącznikami

Załącznik 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wykaz dostaw

Załącznik 4 – Wzór umowy

Załącznik 5 – Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania wraz z odpowiedziami z dnia 21.04.2022 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja o wyniku postępowania

Dowóz uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie

23 marca 2022

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dowóz uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie przy ul. Dębickiej 62 prowadzonego w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0020/14, pt. „Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020. Szczegółowy opis zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym

Załącznik 4 – Wzór umowy

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja o wyniku postępowania

Powtórzony przetarg na dostawę autobusu do przewozu 17 osób + kierowca z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach dla WTZ w Ropczycach

13 stycznia 2022

Caritas Diecezji Rzeszowskiej ponownie zaprasza do składania ofert na na dostawę autobusu do przewozu 17 osób + kierowca z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ropczycach Szczegółowy opis zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy

Link do prowadzonego postępowania na platformie zakupowej

21 stycznia 2022

UWAGA!!! Zmiana treści ogłoszenia i wydłużenie terminu składania ofert. Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja warunków zamówienia (zmieniona)

Formularz oferty (zmieniony)

Pytania i odpowiedzi – część I

Pytania i odpowiedzi – część II

Przetarg na dostawę autobusu do przewozu 17 osób + kierowca z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach dla WTZ w Ropczycach

16 listopada 2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na na dostawę autobusu do przewozu 17 osób + kierowca z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ropczycach Szczegółowy opis zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy

Link do prowadzonego postępowania na platformie zakupowej

ROZSTRZYGNIĘCIE

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dowóz uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie

24 września 2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dowóz uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie przy ul. Dębickiej 62 prowadzonego w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0020/14, pt. „Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020. Szczegółowy opis zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym

Załącznik 4 – Wzór umowy

Roboty budowlane w celu adaptacji budynku na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie

02 września 2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na roboty budowlane w celu adaptacji budynku mieszczącego się w Rzeszowie przy ul. Dębickiej 62 na potrzeby Dziennego Domu Pomocy prowadzonego w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0020/14, pt. „Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020. Szczegółowy opis zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik 1 – przedmiar robót

Załącznik 2 – formularz oferty

Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym

Załącznik 5 – Wzór umowy

Przetarg – Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla WTZ Kolbuszowa

19 sierpnia 2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dostawę nowego 9 – osobowego
samochodu w ramach projektu „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej” z udziałem środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” – Obszar D (szczegóły w załącznikach).

Pełna treść zapytania ofertowego

Szczegółowy opis zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej

19 sierpnia 2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego ogłoszonego w dn. 05.08.2021 r. dot. zakupu osobowego samochodu w ramach projektu „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej” z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach  „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D.

Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla WTZ w Kolbuszowej

05.08.2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dostawę nowego 9 – osobowego samochodu w ramach projektu „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej” z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach  „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D (szczegóły w załącznikach).

zapytanie ofertowe

Przetarg – Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla WTZ Różanka

29 lipca 2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dostawę nowego 9 – osobowego samochodu w ramach projektu „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach)…

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/DDP/2018 na ułożenie kostki brukowej w Myczkowcach, na potrzeby realizacji projektu nr RPPK.080300-18-0013/16 pn.  „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach” ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3-2018 ułożenie kostki  

Zapytanie ofertowe – wykonanie modeli owadów

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie modeli 7 szt. owadów chronionych występujących w Karpatach z przeznaczeniem na zieleniec edukacyjny „Karpacki Entomo-zieleniec” w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Myczkowcach. Modele winny być wykonane…