Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > Parafialny Zespół Caritas > 25-lecie PZC Werynia

25-lecie Parafialnego Zespołu Caritas w Weryni

14 października 2018 roku, w Dzień Papieski wspólnota parafialna w Weryni dziękowała Panu Bogu za 25 lat działalności Parafialnego Zespołu Caritas. Uroczystość rozpoczęła się w Kościele Parafialnym odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia, następnie ks.Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas poprowadził Nabożeństwo Różańcowe. Poszczególne dziesiątki prowadziły członkinie PZC i Scholka parafialna. O godz. 15.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył ks.Stanisław Słowik, dyrektor Caritas, homilie wygłosił ks.Piotr Potyrała. Oprawę liturgiczna należała do Scholki oraz członków PZC.

 

 

 

 

Po Mszy św. rozpoczęła się druga część świętowania, gdzie schola przedstawiła program słowno-muzyczny oparty na ewangelicznej miłości. Świąteczny poczęstunek i okolicznościowy tort oraz sporo dobrych życzeń wypowiedzianych pod adresem Parafialnego Zespołu Caritas miało miejsce w Domu Kultury, gdzie przybyli licznie zaproszeni Goście. Przewodnicząca Zespołu przedstawiła działalność i liczne osiągnięcia pomocowe dla potrzebujących z Parafii Werynia. Na koniec wręczyła bukiet kwiatów na ręce założyciela Zespołu – ks.Prałata Stanisława Wójcika

 

 

 

 

Na zakończenie ks.Dyrektor Diecezjalnej Caritas podziękował wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i dokonał pamiątkowego wpisu do Kroniki.

Zapraszamy do galerii