Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Relikwie św.Wincentego w ZPO w Głogowie Młp.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej od dwóch lat prowadzi Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Głogowie Małopolskim. Docelowo zakład przygotowany jest na przyjęcie 40 osób. Dyrektorem zakładu jest ks. Adam Samel, kierownikiem – Małgorzata Krzysztofińska.

W drugą rocznicę owocnie funkcjonującej Placówki – 26 kwietnia 2019 roku – zostały uroczyście wprowadzone do kaplicy  relikwie św. Wincentego à Paulo – francuskiego kapłana, który patronuje temu dziełu.

Uroczystość rozpoczęła się odmówieniem wspólnie Koronki do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził ks.Stanisław Słowik, dyrektor Caritas. Następnie rozpoczęła się Msza św. uroczystym wniesieniem relikwii przez ks.Bpa Jan Wątobę, który przewodniczył Eucharystii. Ks. Adam Samel – proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Głogowie Małopolskim przywitał wszystkich przybyłych gości, wśród których należy wymienić Księdza Prowincjała księży Misjonarzy oraz Siostry Szarytki, którym patronuje święty Wincenty A`Paulo.

We Mszy św. uczestniczył personel zakładu, dobroczyńcy, sponsorzy, przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem Miasta Panem Pawłem Bajem.

 

 

 

 

Po zakończonej Eucharystii każdy ucałował relikwie Świętego Patrona tej Placówki, która niesie pomoc ludziom chorym, często obłożnie chorym. Niech przez Jego orędownictwo płyną łaski dla mieszkańców jak i personelu. To wydarzenie wpisuje się w obchody 75-tego Tygodnia Miłosierdzia.


Zapraszamy do galerii