Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Jubileusz 30-lecia reaktywacji Caritas Polska

10 października 1990 r. nastąpiła reaktywacja Caritas Polska. W ciągu 30 lat swojej działalności – Caritas przeprowadziła wielką liczbę działań pomocowych, skierowanych do ludzi najbiedniejszych, chorych, niepełnosprawnych, poszkodowanych w kataklizmach.

Najstarszym kontynuowanym do dziś programem Caritas Polska jest zapoczątkowane w 1994 r. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Caritas organizuje pomoc zagraniczną, czego przykładem może być wsparcie udzielone ofiarom wojny w Czeczenii, Syrii jak również pomoc dla poszkodowanych wskutek niedawnej eksplozji w Bejrucie.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej od samego początku ściśle współpracuje z Caritas Polska w realizacji chrześcijańskich dzieł miłosierdzia. Okazją do refleksji i podziękowania za czynione wspólnie dobro stał się obchodzony w dniach 8-9.10.2020 r. jubileusz 30-lecia reaktywacji Caritas Polska. Został on połączony ze spotkaniem dyrektorów Caritas diecezjalnych. Rzeszowską Caritas reprezentował ks. dr Piotr Potyrała, który był także prelegentem podczas okolicznościowej dyskusji panelowej, dotyczącej Caritas w Polsce. Księża dyrektorzy uczestniczyli również w dziękczynnej Mszy św., którą celebrował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – abp Stanisław Gądecki, zaś homilię wygłosił bp Tadeusz Pikus.

Link do programu TVP „Echa dnia” nt. 30-lecia Caritas Polska