Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Podsumowanie wakacyjnej akcji Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Słońce, zabawa, sport, wycieczki, odpoczynek… Ale również – kontakt z Panem Bogiem, zawieranie nowych przyjaźni, odkrywanie i rozwijanie talentów… Tak wyglądał wypoczynek dla dzieci zorganizowany przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Wakacyjna akcja rzeszowskiej Caritas trwała od 28 czerwca do 28 sierpnia 2021 r. W 5 turnusach z tej formy wypoczynku prowadzonego w Ośrodku w Myczkowcach skorzystało prawie 400 dzieci. Zostały one wskazane przez ośrodki pomocy społecznej, Podkarpackie Kuratorium Oświaty oraz parafie. Oprócz tego, osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież korzystały z Ośrodka w Budach Głogowskich.

Zorganizowanie tak dużej akcji wymagało wielkiego zaangażowania wielu ludzi: kierowników i wychowawców kolonijnych, pracowników, wolontariuszy. Wśród nich na szczególną wdzięczność zasługują nauczyciele, lekarze i pielęgniarki oraz studenci, którzy poświęcając swój wolny czas – bezpłatnie organizowali wakacyjny czas dla dzieci. Oprócz zaangażowania ludzi – niezbędne są także środki finansowe, aby dzieciom zapewnić pobyt, wyżywienie oraz wakacyjne atrakcje. Dzięki wigilijnym świecom Caritas, a także dzięki cegiełkom rozprowadzanym przez parafie oraz darowiznom przekazywanym przez darczyńców – dzieci mogły korzystać z bogatej oferty kolonijnej.

 

 

 

 

 

 

 

Okazją do podziękowania wszystkim zaangażowanym w wakacyjną akcję Caritas stało się spotkanie podsumowujące, zorganizowane w Myczkowcach 23 sierpnia 2021 r. Wśród zaproszonych gości byli: Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. kan. Piotr Potyrała, dr Rafał Czupryk – reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart, Jerzy Cypryś – przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, reprezentujący Marszałka Władysława Ortyla, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor Rzeszowskiego Oddziału IPN, insp. Dariusz Matusiak – Wojewódzki Komendant Policji, Adam Piątkowski – wójt Gminy Solina, Grzegorz Koczera – komendant Policji z Leska, Jacek Dydek – komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lesku, Jarosław Skolnik – Inspektor ITD, Paweł Jakobsze – naczelnik ITD, Janusz Stachowicz – dyrektor WORD z Rzeszowa, Ryszard Siepietowski – dyrektor WORD z Krosna, Jan Jędrzejko – prezes PZMOT. Zaproszonych gości oraz kadrę wraz z dziećmi powitał dyrektor Ośrodka w Myczkowcach – ks. prał. Bogdan Janik. Następnie dzieci przygotowały refleksyjny program o życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego, przypominając jego przesłanie, że dany nam od Boga czas trzeba wypełnić miłością. Ks. Piotr Potyrała podziękował wszystkim przyjaciołom Caritas. Serdeczne słowo podsumowujące skierował do wszystkich zgromadzonych Biskup Jan Wątroba, udzielając również pasterskiego błogosławieństwa.