Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Ponad pół tysiąca wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas na spotkaniach w Jaśle i w Rzeszowie

23 listopada w auli przy kościele farnym w Jaśle i 24 listopada w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie odbyło się spotkanie formacyjne dla wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas, którzy wraz z opiekunami i asystentami kościelnymi licznie się zgromadzili. Na spotkanie w Jaśle przybyło ok. 150 osób, natomiast do Rzeszowa – ok. 390.

Zebranych gości powitał dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. dr Piotr Potyrała. Następnie – prowadzenie spotkania przejął diecezjalny asystent Szkolnych Kół Caritas – ks. Karol Hadam. Centralnym punktem programu stanowiły wystąpienia zaproszonych gości. Pierwszym z nich był wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego – dr inż. Wojciech Żyłka, który przed laty jako uczeń zakładał Szkolne Koło Caritas, później jako student – tworzył Caritas Academica, a obecnie jest przewodniczącym Parafialnego Zespołu Caritas. Wojciech Żyłka dał świadectwo swojej wrażliwości, opowiadając o płynącej z serca potrzebie mądrego i roztropnego pomagania. Wzruszające było również wystąpienie pochodzącej z Ukrainy Zoriany Guleczko, która po wybuchu wojny była zmuszona opuścić swoją ojczyznę. W Rzeszowie znalazła schronienie, a od marca – pracuje w rzeszowskiej Caritas jako psycholog, pomagając swoim rodakom. Pani Zoriana w pełnym emocji przemówieniu opowiedziała o dramacie obywateli Ukrainy i bestialstwie Rosjan. Wyraziła również wielką wdzięczność Polakom za pomoc Ukrainie.

W drugiej części spotkania – jego uczestnicy oglądnęli wzruszający film „Bezgraniczna pomoc” o wsparciu Caritas Diecezji Rzeszowskiej dla uchodźców z Ukrainy, a ks. K. Hadam przedstawił bieżące sprawy Caritas. Na zakończenie – ks. P. Potyrała zaprezentował kalendarium rzeszowskiej Caritas oraz zachęcił wolontariuszy do włączenia się w akcję „Żeby chorzy mieli godne warunki…”.

Po modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia – wszyscy wzmocnili się przygotowanym poczęstunkiem, a przede wszystkim – wykorzystali czas do radosnych i twórczych rozmów.


Zapraszamy do galerii