Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Ks. Bogdan Janik z tytułem naukowym doktora!

4 lipca 2024 r. dyrektor Ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach ks. Bogdan Janik uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora na podstawie ukończonych studiów oraz obrony dysertacji pt. „Pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie w tradycjach osadniczych, kulturowych i wyznaniowych karpackich grup etnicznych” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzej Zborowskiego.

Księdzu doktorowi Bogdanowi Janikowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszego harmonijnego łączenia pasji naukowych z posługą duszpasterską!