Banner Unia Europejska
Home > Placówki > Archive for Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze

25 lat okręgu Caritas w Jaśle

22 września 2022 r. Caritas okręgu jasielskiego świętowała 25-lecie swojej działalności. Licznie zgromadzonych gości powitał ks. Prałat dr Marian Putyra, który od początku istnienia jasielskiego okręgu Caritas jest jego dyrektorem.  Centralnym punktem tego świętowania była Msza św., której przewodniczył...

Relikwie św.Wincentego w ZPO w Głogowie Młp.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej od dwóch lat prowadzi Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Głogowie Małopolskim. Docelowo zakład przygotowany jest na przyjęcie 40 osób. Dyrektorem zakładu jest ks. Adam Samel, kierownikiem – Małgorzata Krzysztofińska. W drugą rocznicę owocnie funkcjonującej Placówki – 26 kwietnia...