Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > Jesienne Spotkanie Szkolnych Kół Caritas

28 listopada w Jaśle oraz 29 listopada 2017 r w Rzeszowie odbyło się Jesienne Spotkanie Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej, któremu towarzyszyły biblijne słowa z „Orędzia na Światowy Dzień Ubogich”: „Nie miłujmy słowem, lecz czynem”. Licznie zgromadzeni nauczyciele i uczniowie (łącznie – ok. 700 osób) wysłuchali intersującej prelekcji wygłoszonej przez Panią Agnieszkę Jakubowską-Cetnar z Dębicy, która była finalistką konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Nauczyciel-Wolontariusz”. Ks. dr Piotr Potyrała – wicedyrektor rzeszowskiej Caritas – zaprezentował minione i bieżące działania Caritas, wspominając m.in. Ogólnopolskie Spotkanie Wolontariuszy Caritas, które we wrześniu br. odbyło się w Łodzi. Zachęcił także do włączenia się w akcje, które Kościół będzie organizował w czasie Adwentu.

Podsumowania spotkania dokonał ks. Stanisław Słowik – dyrektor diecezjalnej Caritas, dziękując zgromadzonym za codzienną pomoc, jaką otaczają potrzebujących.

Liczne uczestnictwo Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas w Jesiennym Spotkaniu pokazało siłę Uczniów, którzy nie wstydzą się swojej wiary i wyrażają ją na co dzień przez czyny chrześcijańskiego miłosierdzia.

 

Reportaż TVP o Spotkaniu SKC:

https://rzeszow.tvp.pl/35007856/wolontariusze-caritas-diecezji-rzeszowskiej

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/virtual/c/caritas-rzeszow/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 15

SKC jesień