Start
Witamy na stronach Caritas Diecezji Rzeszowskiej!
Kolonia polonijna w Ośrodku Caritas w Myczkowcach !!!

W dniach od 09 do 22 czerwca br. na zaproszenie Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym w Myczkowcach przebywało na kolonii 120 dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy z: Czortkowa, Koziatynia, Lwowa i Wołodarska. Odpoczynek został zrealizowany przy finansowym wsparciu Kancelarii Senatu i Caritas diecezji.

Podczas wypoczynku dzieci korzystały z licznych atrakcji Ośrodka (hipoterapia, zwierzyniec, Centrum Ekumeniczne, Ogród Biblijny oraz boiska sportowe), a także zwiedziły Bieszczady i okolice.

20 czerwca br. w Rzeszowie – w stolicy diecezji – koloniści spotkali się z ks. bp. Edwardem Białogłowskim; który w kościele św. Krzyża celebrował w ich intencji Eucharystię. W homilii biskup pozdrowił uczestników, dziękując im za kultywowanie tradycji i piękne śpiewy. Wyraził także wdzięczność społecznej kadrze wychowawców, na czele z Marią Miąso – wieloletnim kierownikiem niniejszych turnusów.

Podczas Liturgii dzieci śpiewały pieśni w języku polskim i ukraińskim.

Stało się tradycją, że po Mszy św. nasi goście zostali poczęstowani pizzą i lodami - przy posłudze członków SKC z I LO w Rzeszowie.

kolonia_2

polonia_5

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!


 
Jubileusz 100-lecia św. Brata Alberta w Centrum Charytatywnym w Rzeszowie !!!

„To dzieło powstało z miłości i dla miłości” – tak o rzeźbie św. Brata Alberta mówił jej twórca – prof. Karol Badyna.

We wspomnienie św. Brata Alberta, 17 czerwca 2017 r. przy budynku Centrum Integracji Społecznej Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie poświęcono jego pomnik. Przed odsłonięciem figury, Aleksander Zacios - prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, witając zgromadzonych wyraził nadzieję, że postać św. Brata Alberta będzie utwierdzać przechodzących w przekonaniu, że pomaganie innym ma sens.

Wstęgę przecięli: Marek Ustrobiński – zastępca Prezydenta Rzeszowa, Janina Filipek – skarbnik Miasta Rzeszowa i Aleksander Zacios. Po odsłonięciu pomnik pobłogosławił biskup rzeszowski Jan Wątroba, a przedstawicie schronisk dla bezdomnych z Rzeszowa, Racławówki i Jasła złożyli przy nim kwiaty.

Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do świetlicy w Centrum Integracji Społecznej na wspólną Eucharystię, której przewodniczył ordynariusz rzeszowski. W koncelebrze uczestniczyli dyrektorzy Caritas Diecezji Rzeszowskiej: ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn, ks. Bogdan Janik i ks. Piotr Potyrała, a także o. Rafał Klimas – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie, ks. Franciszek Kołodziej – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie i ks. Jan Szczupak – proboszcz parafii farnej w Rzeszowie.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Odnosząc się do życiowych wyborów Adama Chmielowskiego, podkreślił, że każdy chrześcijanin jest powołany do doskonałości i świętości. Brat Albert zrozumiał, że Bóg go kocha i przebacza… Rozpoczęło się wówczas nowe jego życie, odnalazł swoją drogę. „Umarł Adam, a narodził się Albert.” Swoją postawę wyraził w ślubach zakonnych złożonych na ręce kard. Albina Dunajewskiego.

Po błogosławieństwie bp Jan Wątroba wręczył Aleksandrowi Zaciosowi tryptyk przygotowany z okazji srebrnego jubileuszu diecezji rzeszowskiej. Arcypasterz przekazał również w imieniu Caritas statuetkę „Miłosierny Samarytanin” Janinie Filipek – skarbnikowi Miasta Rzeszowa i s. Joannie Smagacz – sekretarz Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Ordynariusz rzeszowski wraz z Prezesem Aleksandrem Zaciosem wręczyli 12 statuetek „Krzewiciel idei św. Brata Alberta” (miniaturkę odsłoniętej rzeźby). W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in.: bp Jan Wątroba, ks. Stanisław Słowik, Tadeusz Ferenc, Mieczysław Janowski, Janina Filipek, Luciana Rozborska, Rada Miasta Rzeszowa oraz kilku przedsiębiorców.

„Albertyński” poczęstunek zakończył radosne świętowanie wspomnienia „Szarego Brata”.

pomnik_6

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!