Start
Witamy na stronach Caritas Diecezji Rzeszowskiej!
Kurs dla wychowawców kolonijnych - ZAPRASZAMY !!!

Kurs dla wychowawców kolonijnych będzie przebiegał w dwóch etapach:

- część pierwsza teoretycznaw dniach 19 - 20 maja 2017 r. w biurze Caritas Diecezji Rzeszowskiej przy ul. Jana Styki 21 w Rzeszowie,

* 19 V 2017 r. (piątek) - 1600 - 2000

* 20 V 2017 r. (sobota) - 900 - 1400

- część druga praktyczna – jako wychowawca (wolontariusz) – podczas wakacji na wyznaczonym turnusie kolonijnym w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach (daty turnusów zostaną podane na spotkaniu majowym).

UWAGA !!! W kursie może uczestniczyć tylko osoba pełnoletnia, mająca ukończony już 18 rok życia.

Koszt kursu – 30 zł.


Serdecznie zapraszam !!!

ks. Władysław Jagustyn

wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
Wielkanoc 2017

„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i ja was posyłam.”


wielkanoc1_2

 

Idźcie i głoście, że Zmartwychwstały Chrystus – Jego Orędzie Życia dla całej ludzkości rozbrzmiewa przez wieki.

 

Drodzy Przyjaciele Caritas!

Chrześcijanin otwarty jest na tajemnicę miłosierdzia, którego może sam doświadczyć w relacji, jako dar od Boga, może ponadto wysławiać Boże miłosierdzie, a wreszcie żyjąc nim, może okazywać je wokół ludziom znajdującym się w potrzebie.

W Roku św. Brata Alberta w imieniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej, dziękując za dobro, życzymy, by druga osoba była zawsze darem, dla której trzeba być dobrym jak chleb…

W Święto Patronalne Caritas, w Niedzielę Miłosierdzia, pozdrawiając wszystkich członków Caritas naszej diecezji, życzymy: Księżom Proboszczom, Parafialnym Zespołom Caritas, Dyrektorom i Młodzieży w Szkołach a nawet Przedszkolach, które otwarły się na czynną miłość i istnienie katolickiej organizacji, którą są Koła Caritas, Magnificencjom -Rektorom umożliwiającym w swoich Alma Mater działalność Caritas Academica, Nauczycielom, Księżom, Lekarzom, Pielęgniarkom, Studentom i Alumnom – społecznie prowadzącym kolonie i zimowiska, Wszystkim Współpracownikom i etatowym Pracownikom w licznych placówkach podejmujących fachową - specjalistyczną pomoc i opiekę, a także biurową ich obsługę oraz Wszystkim niestowarzyszonym Wolontariuszom wspierającym Caritas - ośmielamy się dedykować słowa Papieża Franciszka: „Orężem miłości Bóg pokonał egoizm i śmierć; Jego Syn Jezus jest Bramą Miłosierdzia szeroko otwartą dla każdego.”

 

Drodzy Przyjaciele!

To dlatego: „Mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja!”


Ks. Stanisław Słowik

Ks. Władysław Jagustyn

Ks. Bogdan Janik

Ks. Piotr Potyrała

S. Joanna Smagacz 
Śniadanie wielkanocne dla ubogich !

W dniu 15 kwietnia 2017 r. (w Wielką Sobotę) Caritas Diecezji Rzeszowskiej wspólnie z Rzeszowskim Towarzystwem św. Brata Alberta przy dofinansowaniu Miasta Rzeszowa - zorganizowała śniadanie wielkanocne dla ubogich i bezdomnych. Uczestniczyli w nim: biskup rzeszowski Jan Wątroba w towarzystwie rektora ks. dra Pawła Pietrusiaka oraz kleryków z WSD w Rzeszowie. Ponadto z bezdomnymi i ubogimi do stołu zasiedli: wicemarszałek województwa – Stanisław Kruczek, wojewodę reprezentował Rafał Czupryk - pełnomocnik do spraw rodziny, starosta rzeszowski – Józef Jodłowski, wiceprezydent Rzeszowa – Stanisław Sieńko wraz z dyrektorem MOPS – Jackiem Gołubowiczem i przewodniczącym Komisji Rodziny - Sławomirem Gołąb. Rolę gospodarza pełnił dyrektor Caritas diecezjalnej – ks. Stanisław Słowik i jego zastępcy oraz prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – Aleksander Zacios.

Biskup święcąc pokarmy na stół wielkanocny zwrócił się do uczestników słowami: „Wszyscy potrzebujemy Bożego Błogosławieństwa. Szczególnym darem, który nam przekazuje Chrystus jest Duch Święty: Weźmijcie Ducha Świętego. Życzę byście dostąpili tych darów.” Zwracając się do zgromadzonych powiedział wprost: „Proście często kapłanów o błogosławieństwo. Tu dzisiaj Chrystus jest z nami, Który zmartwychwstając wyszedł z grobu własna mocą.”

Śniadanie wsparli ciastkarze, piekarze oraz restauratorzy.

Posługę przy stołach pełniła młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych pod kierunkiem Pani Anny Olszewskiej – Maślanki.

Wielkanoc_8

Galeria zdjęć - ZAPRASZAMY !!!