Aktualności

„Lepsze jutro” dla DPS-u w Cmolasie

16 września 2020 r. prowadzany przez rzeszowską Caritas Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie w ramach projektu  „Lepsze jutro” otrzymał wsparcie w wysokości 369.674,61 zł na rzecz działań profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W imieniu Regionalnego Ośrodka...

Zmiana w Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Z dniem 31 sierpnia 2020 r., w siedemdziesiątym roku życia, ks. Dyrektor Stanisław Słowik przeszedł na emeryturę, zakończył pracę w charakterze dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez ponad 28 lat. Jego miejsce zajął ks. Piotr Potyrała, dotychczasowy wicedyrektor Caritas.   Dziękujemy Ks. Dyrektorowi...