Banner Unia Europejska
Home > Dom Samotnej Matki i Okno Życia

Otoczmy troską życie!

Każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze bezcenny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie – mówi się tak: „nieoczekiwanie” – nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą.”                                                         

                                                                                          Jan Paweł II

25 marca 2009 r. otwarto i poświęcono
OKNO ŻYCIA w Rzeszowie

„Życzę wam, żebyście dobrze służyły sprawie, którą wam postawił wasz Założyciel, to znaczy sprawie młodej kobiety, sprawie dziewczyny zagubionej. (…) To zadanie musicie sobie postawić na nowo, postawić w kontekście dzisiejszej rzeczywistości”.

Jan Paweł II do Sióstr Sercanek, Kraków 14.08.1991 r.

Okno Życia – to miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Okna życia są ogrzewane i zaopatrzone w dzwonek. Dziecko pozostawione w Oknie życia przekazywane jest bezzwłocznie do szpitala. Opiekunowie Okna Życia jednocześnie informują o pozostawionym dziecku ośrodek adopcyjny.

Pierwsze dziecko w Oknie Życia w Rzeszowie

W dniu 11 maja 2009r. o godz.1440 w Oknie Życia, w placówce Caritas – w Domu Samotnej Matki w Rzeszowie prowadzonym przez Siostry Sercanki złożony został chłopczyk z karteczką, na której napisano datę jego urodzenia.

Konto Domu Samotnej Matki

40 1020 4391 0000 6202 0064 8550

Kontakt

Adres

ul. Ks. Józefa Sondeja 7
35-011 Rzeszów

Telefon

+48 17 850 72 30
+48 693 230 955